ORDU/İKİZCE’DEN BİR AHŞAP CAMİ: LALELİ (ESKİ) CAMİİ / A Wooden Mosque From Ordu/İkizce: Laleli (Old) Mosque

Ahmet Ali Bayhan
2.451 2.590

Öz


Özet
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, uzun bir tarihi geçmişe sahip olan ve eskiden “Kotyora” olarak bilinen Ordu, 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden Danişmentlilerin egemenlik sahasında kalmıştır. Daha sonra “Canik” olarak kaynaklarda zikredilen bölgede Taceddinoğulları (Samsun ve Çarşamba dolayları) ve Hacıemiroğulları (Ordu mıntıkası) Beylikleri hüküm sürmüştür. 1427 yılında Osmanlı Devleti’nin eline geçen Ordu’daki ahşap yapılar, dikkat çeken mimari eserlerdir. Bunlardan birisi de ilk olarak XVI. yüzyılda yapıldığı ve XVIII. ya da XIX. yüzyılda tamir edildiği sanılan İkizce’deki Laleli (Eski) Camii’dir.

Anahtar Kelimeler: Ordu, Canik, ahşap cami, çantı (ahşap tekniği).

 

Abstract
Ordu located in the middle and east Karadeniz region, had a long historical past and known as “Kotyora” in old days, remained in the domination area of Danishmendid Principality who was one of principalities founded in Anatolia after Malazgirt War in 1071. After that, Taceddinoğulları (Samsun and Çarşamba environments) and Hacıemiroğulları (Ordu region) Principalities dominated to this zone mentioned as “Canik” in the historical sources. The wooden buildings in Ordu conquered by Otoman State in 1427, are interesting architectural works. One of these is Laleli (Old) Mosque in Ordu/İkizce that estimated that originally built in XVI. century and repaired in XVIII. or XIX. century.

Key Words: Ordu, Canik, the wooden mosque, çantı (the wooden technique).


Tam metin:

PDF