ERZURUM MÜZESİ'NDE SERGİLENEN BİR GRUP ROMA SİKKESİ / A GROUP OF ROMAN COINS EXHIBITED IN THE ERZURUM MUSEVM

Zerrin Aydın Tavukçu
1.379 625

Öz


Özet
Erzurum Müzesi'nde sergilenen ve 25 değişik imparatora ait olan Roma
Sikkeleri kronolojik olarak incelenmiş aynı zamanda bir katalog olarak
değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Erzurum Müzesi, Sikke, İmparator, Roma, Darphane.

 

Abstract
Roman eoins belonging to 25 various emperors and exhibited in the Erzurum
Museum were examined ehronologieally also, it has evaluated as a eatalogue.

Key Words: Erzurum Museum, eoin, Emperor, Roman, Mint.


Tam metin:

PDF