MüzİK MALZEMESİNİN OLUŞUM VE BİÇİMLENMESİNDE MATEMATİĞ'İN ROLÜ / THE POSITION AND IMPORTANCE OF THE MATHEMATICS IN FORMATION OF THE MUSIC

Nesrin Feyzioğlu
1.340 442

Öz


Özet
Bu makalede, Ortaçağda matematik bilimlerden biri olarak kabul gören ve
matematiğin uygulamalı dalları arasında değerlendirilen müziğin oluşum ve
biçimlenmesinde matematiğin yeri, rolü araştırilmıştır. Özellikle biçime dair
problemlerden,gamın kurulması, müziğin iskeleti sayilan ses sistemlerinin
oluşmasında etkili olan matematik ilişkiler üzerinde durulmuştur.
Dikkatler, doğu ve batı müziklerinin kurgusunda, icrasında, makam ve usul
(rilm) gibi temel bileşenlerinin ifade edilişinde, teknik aletlerin geliştirilmesinde ve
tabii ki analitik incelenmesinde büyük yeri olan matematik paya çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Matematik, Ses sistemleri, Ortaçağda
Matematik Bilimler

 

Abstract
In this article the pasition and importance of the mahtematics in formatian
of the music which was accepted as one mathematical sciences in medieval age and
regarded as one of applied branches of mathematics were researched
Especially the problems related to the form such as formatian of scale and
mathematical relations which have been influential on formatian of sound systems
were emphasized
Attentions were drawn on mathematics which has a great role in expressian
of basic elements such as formatian of eastem and western musics performance
mode and rhythm and in analitical researches as well

Key words: Music, Mathematics, sound systems, mathematical sciences in
medieval age


Tam metin:

PDF