AHLAT ERZEN HATUN KÜMBETİ İNŞÂ KİTÂBESİ / THE TOMB OF AKHLAT ERZEN KHATUN

Burhanettin Güneş
2.487 745

Öz


Özet
Erzen Hatun Kümbeti , Erken Dönem Anadolu Türk Mimarisi içerisinde
önemli bir yer tutmaktadır. Yapının inşa tarihi ile ilgili farklı tespitler
bulunmaktadır.Daha sağlıklı bir tarihlendirmeye yardımcı olacağı inancıyla yapı
üzerinde yer alan·inşa kitabesi araştırmacıların bilgisine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Erzen Hatun, Kümbet, Ahlat, İnşa Kitabesi.

 

Abstract
The tomb of Erzen Khatun has an important place in Anatolia-Turk
architecture. There are different records about the date of construction of the
structure . The inscription of construction found on the structure is in the hands of
the researehers, now so that it would help a healthier ehronieling of the strueture.

Key Words: Erzen Khatun, Tomb, Akhlat, Inseription of construction


Tam metin:

PDF