YEŞİLHİSAR (KAYSERİ) HALI YASTIKLARI / YEŞİLHİSAR (KAYSERİ) CARPET-COVERED PILLOWS

Adem Çelik
1.619 1.578

Öz


Özet
Yeşilhisar, Kayseri'ye bağlı bir ilçedir. Yöredeki el dokumacılığı geçmış
yüzyıllarda Karahisar Halıları olarak tanınmıştı.
Yeşilhisar Halı Yastıkları'nın malzemesi yün ve pamuktur. Bu dokumalar
45-65x80-1 lO cm. boyutlarına ve 10 cm.'de 25-28x28-30 ilme (düğüm) sayısına
sahiptir.
Renk olarak; "açık mavi, çık yeşil, yeşil, parlak kırmızı, dev tüyü, açık sarı,
siyah ve beyaz" vs., motif olarak; "rozet çiçeği, koç boynuzu, inci dizisi / şerit,
Türkmen gülÜ, sekiz kollu yıldız, yapraklı çiçek, parmak çiçeği, karatl, kanca,
ejder, akrep" vs. kullanılmaktadır.
Yeşilhisar Halı Yastıkları Yahyalı, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Konya
Aksaray gibi merkezlerin etkisindedir.

Anahtar Kelimeler: Yeşilhisar, Kayseri, Halı, Yastık.
YEşİLHİsAR (KAYSERİ) CARPET-COVERED PILLOWS

 

Abstract
Yeşilhisar is a disctrict of Kayseri. Handwoven craftsmanship had been
known as Karahisar Carpets.
Yeşilhisar carpet-covered piJlows are made of woJl and cotton. Their
dimensions are 45-65x80-11 O cm. and h~ve 25-28x28-3ü knots at every 10 cm.
Colors vary from light blue, light gren, gren, bright red, camel-color, light yellow,
black to white and motifs are badge flower, ram's hom, pearl string, Turkoman
rose, eight-winged star, flower wilh leaves, finger flower, eagle, hoks, dragon and
scorpion.
Yeşilhisar carpet-covered pillows are commonly inspired from tarditions of
Yahyalı, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Konya and Aksaray.

Key Words: Yeşilhisar, Kayseri, Carpet, Pillow.


Tam metin:

PDF