ADIR ÇEŞMESİ / ADIR FOUNTAIN

Şahabettin Öztürk, Eylem Güzel
1.805 1.388

Öz


ÖZETİ
Adır Çeşmesi, Van-Erciş karayolunun 4Ü.km.sinden 7 km batıda bulunan
Yukarıyaka Köyü'nün Van Gölü kıyısındaki Döşeme (Tevladır) mezrasında yer
almaktadır. Adır Çeşmesi'nin yapım tarihi hakkında herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır.Çeşme yaklaşık kare formda olup eyvanı andırmaktadır.
Çeşmenin yüksekliği 4.06 m. genişliği 2.28m. derinliği ise 2.59m.dir. 2.2üx.2.6Ü.m
ölçülerindeki çeşme nişinin her iki yanında simetrik olarak inşa edilmiş oturma
sekileri yer almaktadır. Çeşme aynalığı üzerinde yer alan yekpare bazalt taşı
üzerinde üç adet lüle yer almaktadır. Adır Çeşmesi'nde yapı malzemesi olarak
bazalt kesme taş, tuğla, kaba yonu ve moloı taş bir arada kullanılmıştır. Adır
Çeşmesi'nde herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler:Van, Adır Çeşmesi, Adır Adası, Çeşme

 

ABSTRACT
Adır Fountain is settled in Döşeme (Tevladır) hamlet, located on the shore of
Van Lake, of Yukarıyaka ViIIage, situated in the 7th kilometers westword from
the 40th kilometers of Van-Erciş highway. There is no document ronceming the
ronstruction date of Adır Fountain. It İs in almost square form and resembles İwan.
It's height is 4.06m. width is 2.28m. and depth is 2.59m. There are sitting bench
built symmetrİcally on both rides of fountain nİche measuring 2.20x2.6Üm. Basalt
ashlar briche, roughmasonry and roughstone were used together as the
construction. Materials in Adır fountain. There is no omamental element in Adır
Fountain.

Key Words: Van, Adır Fountain, Fountain, Adır ısıand,


Tam metin:

PDF