TİYATROMUZUN OLUŞUMU VE ESTETİK PRENSİPLERİ ÜZERİNE / ON THE FORMATION AND AESTHETIC PRINCIPLES OF OUR THEATRE

Eflatun Neimetzade
1.123 430

Öz


ÖZET
Eserde Azcrbaycan profesyonel tiyatrosunun sosyal-estetik sorunları
araştmhp, asırlardan gelmiş halk oyunlarından "Kilim Arası", "Kos-Kasa" gibi
örneklerin çağdaş tiyatronun oluşmasındaki yeri ve rolü belirlenir.

Anahtar Kelimeler: Theatre, Actor, Nevruz

 

ABSTRACT
This study is intended to focus on the social-aesthetic problems of Azerbaijan
theatre; and the placc and role of faik plays such as "Kilim Arası" and "Kos-Kasa"
which have a history of centuries on the formatian of contemporary theatrc.

Key Words: Teatr, Aktyor, Nevruz


Tam metin:

PDF