AZERBAYCAN MAKAMLARINDAN OLAN SEGAH'IN TÜRK MÜZİĞİ İLE KARŞILAŞTIRMALI TAHLİLİ

Yavuz Şen, Ülkü Sevim Şen
1.317 464

Öz


.

Tam metin:

PDF