TİYATRO SANATINDA OYUNCU İÇİN KOSTÜMÜN ANLAMI / MEANING OF COSTUME FOR PLAYER AT THE THEATRE ART

Selda Kulluk Yerdelen
1.356 408

Öz


Sahnede giyilen her şey bir kostümdür.Kostüm, teknik olarak aksesuarları,
saç ve makyajı da kapsayan genel bir elbise olarak tanımlanır. Kostüm tasarımcısı
oyunun temel yorumuna karar verirken ve yapılacak işi değerlendirirken daima
oyuncunun kostümle olan ilişkisini de aklında tutmalıdır.Kostüm ve oyuncu, görsel
etkinin birbirinden ayrılmaz iki tamamlayanı olmalıdır.Oyuncular için kostüm,
karakterin dışavurumu ve onların rol yorumlayışlannm bir göstergesidir.

Anahtar Kelimeler: Kostüm, oyuncu, kostüm tasarımcısı, karakter Mening of Costome For Player et the Theatre Art

Abstrac
Anything worn onstage is a costume. A costume is technically defined as
dress in general, including underpinings, accessories, hairdressing, and make-up.
While the costume designer is determining the basic interpretation of the script and
the assesing the work to be done, he or she must always keep in mind the
relationship of the actor to the costume. The costume and the actor should be two
inseperable components of a single visual effects. for actors the costume is an
externalization of the character and an extension of their intenpretation of the role.

Key Words: Costume, player, costume designer, character


Tam metin:

PDF