ERZURUM GRAVÜRLERİ / ERZURUM GRAVURES

Mustafa Küçüköner
1.446 1.318

Öz


Avrupa kökenli bir sanat dalı olan Gravür, 15. yüzyılda sanat alanında
kullanılmaya başlanmıştır. Büyük sanatçılar tarafından da ilgi görerek özgün sanat
eserleri üretmede ve de tarihi olayları ve yerleri belgelernede oldukça etkin bir
görev üstlenmiştir. Çoğaltılmasının kolayoluşu sayesinde de her kesimden insanın
birer sanat eserine sahip olmasını sağlamıştır.
Avrupalı sanatçıların Anadolu'dan yaptıkları gravürler bize Osmanlı
Dönemindeki Anadolu ve İstanbul hakkında birer belge görevi görmektedirler.
Günümüzde ise kültürel mirasların en çok olduğu ülkemizde yer alan ve tarihe ışık
tutan önemli eserleri, gravür sanatıyla resme dönüştürerek geleceğe birer belge
olarak bırakmak ve sanat, kültür, toplum ve eğitim ilişkilerinin güçlenmesinde
katkıda bulunmak amacıyla, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü Gravür Atölyesinde "Erzurum Gravürlcri" adı altında bir çalışma
başlatılmıştır.
Erzurum Gravürleri adıyla başlatılan bu çalışmalar ilk başta Erzurum ve
yöresini konu almıştır. Yurt içinde sergiler yapılarak üretilen gravürler halka
sunulmuştur. Zamanla Türkiye 'nin diğer bölgelerinin gravür1eri de çalışılacaktır.
Ortaya çıkan sonuçlar hem yurt içinde hem de yurt dışında sergilenecek ve çeşitli
kitap ve dergilerle yayımlanarak kalıcı hale getirilecektir.

Anahtar Kelimeler:Erzurum, Gravür, Sanat, Kültürel Miras, Sergi.

 

Abstract
Gravure, which is an art branch originated from Europe, is used in the field
of Art in l5th century. it took over fairly effective mission in the registration of
historic places and events and producing indigenous art Works, by paying attentionby great artists. Due to easy copy, it provided that people from every section of the
society had an artwork.
The gravures made than Anatolia by Europen Artists are !ike a document
about Anatoha and İstanbul in Ottomon Period. Today, in our country where there
are a lot of cultural heritage, significant artworks having important place and
enlightening history were converted into Picture by means of gravure art, and with
the aim of contributing in strenghtening of art-culture society and training affairs
and to heritage as a document for the future, a study called "Erzurum Gravures"
was carried out in Gravure Atelier of Painting Department of Atatürk Universty,
Fine Arts Faculty.
These studies started by the names of Erzurum Gravures are related to
Erzurum and it is surrounding. By exhibiting in homeland, the gravures produced
have been presented to people. in time, the gravures will be taken for other parts of
Turkey. The outcomes existing wi11 be exhibited either in homeland and abroad
and they will be published in various boks and magazines and they will be made
persistently.

Key words: Erzurum, Gravure, Art, eulture Heritage, Exhibition

 


Tam metin:

PDF