ORDU'DA YENİ TESPİT EDİLEN AHŞAP CAMİLER / THE WOODEN MASQUES FIXED NEWLY IN ORDU

Ahmet Ali Bayhan
1.447 486

Öz


Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, uzun bir tarihi geçmişe sahip olan ve
eskiden "Kotyora" olarak bilinen Ordu, 1071 'deki Malazgirt Savaşı'ndan sonra
Anadolu'da kurulan beyliklerden Danişmentlilerin egemenlik sahasında kalmıştır.
Daha sonra "Canik" olarak kaynaklarda zikredilen bölgede Taceddinoğulları
(Samsun ve Çarşamba dolayları) ve Hacıemiroğulları (Ordu mıntıkası) Beylikleri
hüküm sürmüştür. 1427 yılında Osmanlı Devleti'nin eline geçen Ordu'daki ahşap
yapılar, dikkat çeken mimari eserlerdir. Bunlardan bir grubu da Fatsa Aşağıyavaş
Köyü, Kumru Şenyurt Köyü, Perşembe Soğukpınar Köyü Hatiph Mahallesi, Ünye
Kabadirek ile Akkuş Çaldere Köyü Camiieri oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ordu, Canik, ahşap cami, çantl (ahşap tekniği).

 

Abstract
Ordu located in the middle and east Karadeniz region, had a long historical
past and known as "Kotyora" in old days, remained in the domination area of
Danishmendid Principality who was one of principalities founded in Anatolia after
Malazgirt War in 1071. After that, Taceddinids (Samsun and Çarşamba
environments) and Hajiemirates (Ordu region) Principalities dominated to this zone
mentioned as "Canİk" in the historical sources. The wooden buildings in Ordu
conquered by Ottomans State İn 1427, are interesting architectural works. One
group of these are Aşağıyavaş Yillage, Şenyurt Yillage, Hatip1i Quarter of
Soğukpınar Yillage, Kabadirek and Çaldere Yillage Mosques.

Key Words: Ordu, Canik, the wooden mosque, çantı (the wooden
technique).


Tam metin:

PDF