ARNOLD WESKER'IN I'M TALKING ABOUT JERUSALEM OYUNUNDA BİREYSEL ÖZGÜRLÜK ARAYIŞI / SEARCH FOR PERSONAL FREEDOM IN ARNOLD WESKER'S I'M TALKING ABOUT JERUSALEM

Mehmet Takkaç
1.715 562

Öz


Çağdaş İngiliz oyun yazarlanndan Arnold Wesker, rm Talking About
Jerusalem oyununda sanayileşme sürecinin kaçınılmaz hir sonucu olarak kent
nüfusunun arttığına, kentlerde yaşamanın zorlaştlğına dikkat çeker. Bunun sonucu
olarak, insanlar arasındaki iletişimin azaldığını ve insanların ailelerine zaman
ayıramaz duruma geldiklerini gösterıneyi amaçladığı oyunda kent ortamından
uzaklaşıp, kırsalortamda kendilerine ait hir dünya kurmak isteyen karakterlerin
deneyimini sahneye getirir. Karakterlerin bu amaçlarında başarılı olmalarının
zorluğunu da gösterir; ancak sonuç ne olursa olsun insanın kendine ait bir dünya
kurma arayışının her zaman var olacağını belirtir.

Anahtar kelimeler: bireysel özgürlük, doğa, aile.

 

Arnold Wesker, a contemporary British dramatist, attracts attention to the
increase in urban population and the difficulty of living in cities as a result of the
process of industrialization in his play rm Talking About Jerusalem. in the play, in
which he aims to demonstrate that in consequence of this process the level of
communication between individuals has decreased and people have been unable to
spare time to their families, he brings to the stage the experience of a couple
wanting to escape from city atmosphere and establish a world of their own in the
roral area. He also reflects the difficulty of the characters in attaining this goal;
however, he maintains that whatever the result may be, individual desire to
establish a world of his own will always exist.

Key words: personal freedom, nature, family.


Tam metin:

PDF