ÇAĞDAŞ DÜNYA VE TÜRK AFİŞ SANATI BAĞLAMINDA, TÜRK AFİŞ USTASI İHAP HULUSİ GÖREY'İN TAMAMLANMAMIŞ AFİŞLERİNE BİR ELEŞTİREL BAKIŞ / A CRITICAL ANALYSIS OF UNCOMPLATED WORKS OF TURKISH POSTERARLIST IHAP HULUSİ ON THE MODERN TURKISH AND WORLD POSTER FIELDS

A. Yaşar Serin, Ebru Nalan Sülün, Ertuğ Yavuz
2.177 877

Öz


Bir fikrin,bir ürünün bir özelliğin geniş kitlelere tanıtımı için,reklamın çok
büyük önemi vardır. Reklam yapmanın farklı yöntem çaba ve türleri
gerekmektedir. En etkileyici reklam aracı olarak yıllar boyu değerini hiç
kaybetmeyen afiş'i sayabiliriz. En eski afişin Türkiye'de İzmirlEfes'te olduğunu
söyleyebiliriz.
Türkiye'de afiş sanatının öncüleri arasında, Osmanlı'dan Cumhuriyet
Türkiye'sine köprü olmuş afiş sanatçısı İhap Hulusi Görey' sayabiliriz.
İhap Hulusi bir örnre onbine yakın afiş,karikatür,suluboya eser sığdırmış
ününü dünyanın birçok ülkesine ulaştırmış sanatçılanmızdan biridir.
İhap Hulusi Görey'in sağlığında tamamlayamadığı üç adet afişine ulaşmış
bulunuyoruz. Bu afişleri diğer yaptığı afişlerle bir geneııeme yaptığımızda
diğerleriyle aynı benzer özeııikler göstermektedir.

Anahtar sözcükler: afiş, reklam, efes, eser, el sanatı.

Abstract
The advertisement has a very great importance to make a product or to give
an idea to a wide area. To make an advertisement needs different efforts and

methods.The most popular one of aıı ages may be told as the poster.The oldest
poster may be said to be found in Efes(Ephesus)-lzmir. In Turkey, Ihap Hulusi may
be told as the pioneer,a bridge between the Ottomans and the modem Turkish
Republic. Ihap Hulusi is one of our worldknown artists who produced nearly ten
thousand posters,caricatures,and paintings in his life.
We reached to his three works that he did no complete in his life.
Thesc posters, when comparcd with the previous ones,show the same
similarities.
Key Words: poster, advertisement, Efes (Ephesus),work, handmade

 


Tam metin:

PDF