İSRAİL/YAFA'DAKİ OSMANLI MİMARİ ESERLERİ ÜZERİNE GÖZLEMLER / OBSERVATIONS ON OTTOMAN ARCHITECTURAL WORKS IN JAFA/ISRAEL

Ahmet Ali Bayhan
3.676 865

Öz


Bugün İsrail'in eski ve önemli kentlerinden birisi olarak bilinen ve TelAviv'e
bağlı bir yerleşim yeri olan Yafa'da, özellikle XIX. yüzyılda inşa edilmiş
Osmanlı eserleri mevcuttur. Bu makalede Yafa'dan Bahr Camii (Camiu'l-Bahr,
Deniz Camii), Mahmudiye Camii (Yafa Ulu Camii), Cebeliye Camii, Sıksık Camii,
Acemi Camii, Hasan Bey Camii, Ebu Nabbut Sebili, Mahmudiye Camii'ne Bitişik
Sebil, Süleyman Paşa Sebili, Eski Saray (Eski Hükümet Binası), Yeni Saray (Yeni
Hükümet Binası), Saat Kulesi ile Yafa Çarşısı'nm mimari özellikleri ile Osmanlı
mimarisindeki yerleri anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yafa, Osmanlı Mimarisi, Neo-Barak, Neo-Klasik, Batılılaşma

 

Abstract
In Jafa, known as one of the important and old cities m Israel and a
settlement attached to Tel-Aviv today, are the Ottoman Architectural Works,
particularly built in XIX. century. it will be explained the architectural specialties
of Sea Mosque (Jami al-Bahr, al Bahr Mosque), al Mahmudiyya Mosque (Jaffa's
Great Mosque), Jabaliyya Mosque, Siksik Mosque, al Ajami Mosque (Jami alAjami),
Hasan Bey Mosque, Sabil of Abu Nabbut, Sabil next to al-Mahmudiyya
Mosque, Sabil of Sulayman Pahsa, Jaffa's Old Saray (Old Government Office),
Jaffa's New Saray (New Government Office), Jaffa's Clock Tower and Jafa Bazaar
and their spaces inside of Ottornan architecture in this article.

Key Words: Jafa, Otornan Architecture, Neo-Baraque, Neo-Classic,
Westernization.


Tam metin:

PDF