GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİMDALLARINDA SUNUM DOSYASINA DAYALI ÖZEL YETENEK SINAV MODELİ / A SAMPLE OF SPECIAL ABILITY TEST BASED ON PORTFOLIO AT THE FINE ARTS TEACHING DEPARTMENTS

Oğuz Dilmaç, Adnan Küçüoğlu
1.270 496

Öz


Bu çalışmanın amacı, Ülkemizde Resim-iş Eğitimi bölümlerinde yapılan özel yetenek sınavlarına farklı bir bakış açısı getirmektir. Ayrıca, yetenek sınavlarının uygulanma ve değerlendirilme aşamasında, tespit edilen aksaklıkları gidermeye yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde yapılan yetenek sınavları arasındaki benzer ve farklı yönler incelenmiştir. İncelemeler sırasında ülkemizde, Resim-iş Eğitimi bölümlerinde yapılan yetenek sınavlarının uygulama ve değerlendirme aşamalarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıkların giderilip sınavların belirli bir standarda oturmasına yönelik portfolyo’ya (sunum dosyası) dayalı örnek bir özel yetenek sınavı,  çalışmada  sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Sunum dosyası (portfolyo), özel yetenek sınavı, güzel sanatlar eğitimi

 

Abstract

 The purpose of this study is to submit a different point of view to special ability tests which are held in the deparments of art teaching in our country. Besides, this study proposes some certain solution offerings related with eliminating the faults that we have determined in the phase of the application and evaluation of special ability tests. The similar and different characteristics between the special ability tests which are held at different universities of our country are analysed. During the research, it has been determined that there are differences in the phase of the application and evaluation of special ability tests in the departments of art teaching in our country. A sample of special ability test based on portfolio and related with the elimination of those differences and providing certain standards for tests has been presented in research.

Key Words: Portfolio, special ability test, fine art teaching education

 


Tam metin:

PDF