AZERBAYCAN VE ANADOLU-TÜRK HALILARININ BENZER ÖZELLİKLERİ / SIMILAR FEATURES BETWEEN AZERBAIJANI AND ANATOLIAN TURKISH CARPETS / SIMILAR FEATURES BETWEEN AZERBAIJANI AND ANATOLIAN TURKISH CARPETS

Bekir Deniz
1.300 501

Öz


.

Tam metin:

PDF