KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİNE AİT İKİ ÇANTI CAMİİ: SAKARYA BÜYÜK TERSİYE (BÜYÜK ESENCE) KÖYÜ ORHAN GAZİ CAMİİ VE BÜYÜK KAYNARCA (TOPÇU) KÖYÜ ŞEYH MUSLİHUDDİN CAMİİ / TWO ÇANTI MOSQUE DATED BACK TO EARLY OTOMAN PERIOD: ORHAN GAZI MOSQUE IN SAKARYA BÜY

Yusuf Çetin
2.574 1.901

Öz


Marmara Bölgesinde, uzun bir tarihi geçmişe sahip olan Sakarya çok işlek bir yol güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. Kuruluş döneminde Osmanlı topraklarına katılan Sakarya bölgesi Osmanlı dönemine ait dini mimari eserler konusunda oldukça zengin bir yöre olmasına rağmen yeterince incelenmemiştir. Bu eserlerden Büyük Tersiye (Büyük Esence) Köyü Orhan Gazi Camii ile Büyük Kaynarca (Topçu) Köyü Orhan Gazi Camii “Çantı” tarzında yapılmışlardır. Plan olarak erken dönem Osmanlı mimarisinde “Yan Mekânlı Camiler” olarak adlandırılan camilerin planlarıyla benzer özellikler gösteren bu camiler bölgede orijinal bir üslubun varlığını ortaya koymaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Sakarya, ahşap cami, çantı (ahşap tekniği), üslup.

 

Abstract

Sakarya which  has a long historical past located on much used reutes in Marmara Region. Sakarya region, joined to Otoman territory in foundation period, hasn’t been examined adequately altough it is very rich in religious architectural works. Among these works Büyük Tersiye (Büyük Esence) Köyü Orhan Gazi Mosque and Büyük Kaynarca (Topçu) Köyü Orhan Gazi Mosque was built in “Çantı (the woodwn tecnique)” style.  These mosques  known as “side located mosques” has similar plans with the early Ottoman period architecture mosque plans and these mosques establish an original style in this region.

Key words: Sakarya, the wooden mosque, çantı (the woodwn tecnique), the style.

 


Tam metin:

PDF