GÜNÜMÜZDE RİZE VE CİVARINDA GÖRÜLEN GELENEKSEL GİYSİLER / TRADITIONAL CLOTHES OF RİZE AND ITS INVIRONMENT

Fikri Salman
1.971 4.087

Öz


Rize ve yöresi geleneksel giyim kuşam özelliklerine değindiğimiz bu çalışmamızda, konuyu kırsal kesim ve merkez olmak üzere iki temel üzerinde ele alabiliriz. Rize merkezinde yaşayan erkeklerin geleneksel giyim kuşamı; kukula, içdonu, göynek, yelek, ceket (cepken), gömlek, pantolon-şalvar, çorap ve çizmeden oluşur. Kırsal kesimde yaşayan Rize erkeği ise; kudi (başlık), içdonu, göynek, diplik, mintan, çıkvar, çuha, yelek, pantolon veya zıpka, gümüşlük, kuşak, çorap, ayakkabı ve zangaldan oluşur.

Kadın giysileri ise; Rize merkezde, tülbent-çember, makaslı, içdonu, elbise, etek, bluz, dolaylık, çorap ve ayakkabıdan müteşekkildir. Kırsal kesim Rize kadınının kıyafeti ise, şifon eşarp, şay, çember, iç bağı, içdonu, şalvar, diplik, göynek, elbise (forka), kurta, yelek, önlük (koknoç), çuha, köynek, içlik, göğüslük, kemer, şal kuşak, çorap, yemeni veya çarıktan oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel giysiler, Rize geleneksel giysileri, Rize folklorik kıyafetleri, Feritiko, Makaslı Peştamal.

 

Abstract

The subject may be handled on two bases as rural and central regions in the present study which deal with the features of clothing in Rize and its environment. The traditional clothing of men in the central Rize consit of kukula, içdonu, göynek, diplik, mintan (shirt), çıkvar, çuha, vest, trusers or zıpka, gümüşlük, kuşak, socks, shoes and zangal.

Clothes of women in central Rize consist of tülbent-çember, makaslı, içdonu, dress, skirt, blouse, dolaylık, socks and shoes. The cloths of women in rural Rize’s consist of şifon eşarp, şay (şar), çember, iç bağı, içdonu, shalvar, diplik, göynek (shirt), forka (dress), kurta, yelek, önlük (koknoç), çuha, köynek, içlik, göğüslük, kemer (belt), şal kuşak, socks, yemeni or çarık.

Those traditional clothes used in Rize and its environment may be evaluated as a typical reflection of the clothing tradition of Black Sea Region. Other cities of Black Sea Region have both similar and different characteristics.

Key Words: Traditional Turkish clothes, Rize Traditional clothes, Rize folkloric clothes, feritiko, makaslı peştamal.

 


Tam metin:

PDF