KEMANDA İNTONASYON ÖZELLİKLERİ / INTONATION FEATURES IN VIOLIN

Rafael Memedaliyev, Muhsin Sarıkaya
1.303 510

Öz


Makalede keman icracılığında intonasyonun yeri, önemi ve oluşum özellikleri ile  teknik-estetik sorunlar ele alınmıştır. Keman eğitimi ile doğrudan doğruya ilişkili olan intonasyonun anlamı bir dizi pratik örneklerle temellenerek izah edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: keman, intonasyon, pozisyon (konum), ritim, yay.

 

Abstract:

This article dwells on the importance place and formation of intonation in violin playing, and some technical and aesthetic  problems that occur in this activity. The significance of intonation that is directly related with violin training is expressed regarding pozition, rhythm, tone and nuance.

Key words: violin, intonation, position, rhythm, arch.

 


Tam metin:

PDF