ERMENİSTAN’DA KARA KOYUNLU HANEDANINA AİT TARİHİ MİRAS / THE HISTORICAL HERITAGE OF GARA GOYUNLY DYNASTY IN ARMENIA

Savaş Eğilmez
1.317 823

Öz


Doğu Anadolu, İran ve Azerbaycan bölgeleri ve Türk tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olan Kara Koyunlular’ın günümüze kadar gelebilmiş birçok tarihi mirası vardır. Bunların içerisinden en önemlilerinden birisi geçtiğimiz yıllarda Ermenistan’da yapılan bir yüzey araştırması ile ortaya çıkarılan iki büyük türbe ve etrafında bulunan büyük Türk mezarlığıdır.  Bu çalışmada bu türbelerin kime ait olduğunu ve bunların tarihi önemi üzerinde istişarelerde bulunmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğu Anadolu, Türbe, Kara Koyunlu

 

Abstract

Having a very significant place in the history the Turks, the Eastern Anatolia, Iran and Azerbaijan, the Qara Qoyunlys have left a lot of historical inheritance that has survived so far. Some examples of such inheritance are two tombs and the surrounding cemetery discovered during a recent excavation in Armenia. In this study, who the people in these tombs are and historical significance of them are examined.

Key Words: East Anatolia, Mausoleum, Qara Qoyunly


Tam metin:

PDF