ART NOUVEAU ÜSLUBUNUN ÖNEMLİ BİR TEMSİLCİSİ : ZİRAAT BANKASI İSTANBUL - KARAKÖY ŞUBESİ HİZMET BİNASI / AN IMPORTANT REPRESENTATIVE OF ART NOUVEAU STYLE: SERVICE BUILDING OF İSTANBUL KARAKÖY ZİRAAT BANK

Ali Murat Aktemur
1.903 709

Öz


XIX. yüzyılın ikinci yarısından, XX. yüzyılın başlarında “Birinci Ulusal Türk Üslubu”nun ortaya çıkışına kadarki süreç içerisinde, Karaköy ve çevresinde de Batı mimarlık kültürünün izlerini yansıtan mimari örnekler inşa edilmiştir. Ekseriyetle bankalar ve iş hanlarının oluşturduğu bu sivil mimarlık örneklerinde, Batı üslubunun izleri ve yansımaları, Neobarok, Neoklasik, Neo-Gotik, Art Nouveau ve Eklektik üsluplar içerisinde verilmiştir.

Bunlardan Art Nouveau üslubunun en önemli temsilcisi, Karaköy’deki Ziraat Bankası Hizmet Binasıdır.

Anahtar Kelimeler : Karaköy, Art Nouveau, Ziraat Bankası, Üslup.

 

Abstract

From the second half of  XIX. th century to the on set of XX th century, when the first national Turkish style has  occured, the samples reflecting the traces of Western Architectural Culture have  been built in Karaköy and its neighbourhood. Generally, in these civil architectural samples formed by the bank and closed-street, the reflections and traces of this style have been given in the styles of Neobarok , Neo-Classic, Neo-Gothic, Art Nouveau and Eclectic.

Most important representative of Art Nouveaus Style between those is service buildings of İstanbul Karaköy Ziraat Bank. 

Keywords : Karaköy, Art Nouveau, Ziraat Bank, Style. 

 


Tam metin:

PDF