GEREDE İĞNE OYALARI / GEREDE POINT LACES

Hülya Köklü, Melda Özdemir, Fatma Yetim
2.712 4.614

Öz


Kültürel kimliğin en canlı ve somut belgeleri olan el sanatlarının bir milletin gelenek ve göreneklerinin nesilden nesile aktarılmasında önemli bir yeri vardır. Geleneksel Türk el sanatlarının içinde önemli bir yeri olan oyalar ise yüzyıllardır geleneksel Türk giyim-kuşamının vazgeçilmez bir parçası olmuş; kadın kıyafetleri ve baş süslemelerinde sıkça kullanılmıştır. Bu çalışmada; Bolu ili Gerede ilçesinde tespit edilen yemenilerde yer alan iğne oyaları araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın amacını; özgün niteliklere sahip iğne oyalarının teknik, gereç, renk, motif ve kompozisyon özelliklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bolu, Gerede, el sanatları, giyim-kuşam, iğne oyası

 

Abstract

Being the most vivid and specific evidence of cultural identity, handicrafts play an important role in transferring a nation’s customs to next generations. Specifically, laces, which occupy a considerable position within traditional Turkish handicrafts, have been an integral part of the traditional Turkish clothes, and been often used for women’s dresses and head ornaments for centuries.

This study covers point laces on yemenis (colored cotton kerchief) identified in Gerede County of Bolu Province. The aim of the study is to identify peculiar point laces in such aspects as technique, instrument, color, motives and composition features.

Key Words: Bolu, Gerede, handicrafts, costume, point lace

 


Tam metin:

PDF