SANAT EĞİTİMİNDE BİR ALT DİSİPLİN OLARAK SANAT ELEŞTİRİSİ VE BİR AKADEMİK ELEŞTİRİ ÖRNEĞİ / ART CRITICISM AS A SUBDISCIPLINE IN ART EDUCATION AND A SAMPLE OF ACADEMIC CRITICISM

Necmettin Karabulut
3.080 1.030

Öz


Eğitimin bütünlüğü içerisinde yerini alan sanat eğitimi kavramı, “salt görsel ve plastik alandaki eğitim değil, tüm ifade biçimlerini kapsayan bir eğitim anlaşılmalıdır.

Bu çalışmanın temel konusunu, dört temel disiplin, yani sanat eğitiminde öğretim alanları ve bir alt disiplin olarak sanat eleştirisi oluşturmaktadır. Okul düzeyinde yapılan eleştiri çalışmalarına “sanat eseri incelemek” demek daha doğru olabilir.

 Sanat eseri inceleme, düzenli bir hazırlık ve bilgili bir uygulama ister. Bu yaklaşımlarda ağırlığı öğretmen ayarlar. Eleştiri aktiviteleri, günümüzde uygulanan öğretmen merkezli yaklaşımdan uzaklaşmayı sağlamaktır.

Sonuç olarak bu araştırmada, tek boyutlu sanat eğitimi yerine, neden birleştirilmiş sanat eğitimi yöntemlerinin gerekli olduğu, sanat eğitimi öğretim alanlarının bir alt disiplini olan, sanat eleştirisinin ne olduğunu, niçin sanat eleştirisi yapmayı öğrenmemiz gerektiğini, sanat eleştirmenlerinin ne yaptığını ve eleştirinin nasıl öğretileceğini, kısaca, sanat eleştirisinin doğasını ve sürecini, akademik ve pedagojik sanat eleştirisi stratejilerinin tanıtımı ve eğitimindeki öneminin ne olduğu sorusuna cevap arandı.

Anahtar Sözcükler: Sanat Eğitimi, Eleştirel Düşünme,

Abstract

Within the unity of education, the concept of art education should not be understood through the sole visual and plastic areas but all kinds of expression styles. This study, consists of  four basic disciplines namely the teaching  areas and criticism of art.

The works of criticism at the level of school should be defined as examining work of art. Examining a work of art requires a regular preparation and a well informed practice. In this approach, the significant role belongs to the teacher. Criticism activities avoid current teacher centered approaches. As a result, in this study,  why integrated art education techniques are necessary, what art criticism is, which  is a sub discipline of  art education teaching areas,   why we must learn art criticism , what art critics do, how criticism should be  taught, shortly ,what criticism strategies are and the significance of it  in education were attempted to answer.

Key Words: Art Education, Critical Thinking, Critical Listening, Mimesis, art Crititicism.

 


Tam metin:

PDF