1945 ÖNCESİ SÜREÇTE AMERİKAN SANATINA GENEL BAKIŞ / AN OVERVIEW ABOUT PRE-1945 AMERICAN ART

Necmettin Karabulut
1.823 439

Öz


Amerikan resmi, sukünetle gelişen bir ulusal hayatın ufuklarını genişleterek büyürken Amerikan sanatçısının da, bir gözlemci, gezgin gibi, ülkenin gelişimini, yeşilini keşfetmeyi kendine amaç edindiği söylenebilir.

Amerikan resminin bütünleyici, niteliği ve gücünün kaynağı, her zaman Amerika ve Amerikalılara ait olmasındadır. Amerikan ustaları, John Singleton’dan, Copley’den Edward Hopper’e kadar sağlam bir Amerikan görüşünün tasarlandığını görürüz. Ressamların hemen tamamı, yerli konuları geliştirmişlerdir. Amerikalı sanatçının taklit etmesinin istendiği Avrupa resim geleneği iki büyük konuya sahipti: Gospel’ler ve Klasik Mitoloji… Fakat Amerikan sanatçılarının her ikisini de reddettikleri görülmektedir.

Amerikan resminin teknikleri tanım olarak hemen hemen uluslararası ise de, konu ayrıdır. Amerikan resmi şüphe götürmez şekilde Amerikan’dır. Amerikan resminin bir ulusun hayatına, geçmiş ve bugününe nüfus etmeye gücünün yettiğini  göstermesi açısından da ilginçtir.

Anahtar Kelimeler: Amerikan, Resim Sanatı, Kolomb Öncesi, Aztek, İnka, Koloni.

Abstract

It can be said that  while American Picture develops silently  broadening the horizons of a national life, American artist  like a an observer or discoverer aims to  discover the country’s development. The power and uniting quality of American picture is based on that it belongs to America and Americans. We see an American view from John Singleton to Copley and Edward Hopper. Almost all of the artists have developed national subjects. However European picture tradition had two important subjects: Gospels and Classical Mythology. But it is seen that American artists have rejected both of them.

Though the techniques of the American Picture are international in terms of definition, the subject is the same. The American picture is certainly American. It is interesting that American picture is able to influence a nation’s life , present and past.

Key Words: American picture art, pre-coloumb, period, Aztec, Inca, Colony.

 


Tam metin:

PDF