AUGUST CARL FRİEDRİCH JASMUND VE MİMARİ FAALİYETLERİ / AUGUST CARL FRIEDRICH JASMUND UND SEINE ARCHITEKTONISCHE LEISTUNGEN

Mehmet Yavuz
2.592 2.109

Öz


Bu çalışmada, 1888’den 1907/1908’e kadar,  yaklaşık 20 yıl boyunca Osmanlı Devleti hizmetinde çalışan ve pek çok resmi ve özel binanın yapımına imza atan Prusya hükümet mimarı August Carl Friedrich Jasmund’un faaliyetleri söz konusu edilecektir. Berlin’deki Alman Arşivleri ve kütüphaneleri ile İstanbul’daki Osmanlı Arşivlerinde yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen yeni belge ve bilgiler ışığında mimarın; biyografisi, Almanya ve Osmanlı Ülkesindeki yapısal faaliyetleri, bunların tanıtımı ve üslup anlayışına dair değerlendirmeler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mimar, August Carl Friedrich Jasmund, Sirkeci Garı, Rumeli Hanı, Ragıp Paşa Köşkleri

Zusammenfassung

In dieser Recherche geht es um der preußischer Baumeister August Carl Friedrich Jasmund, der von 1888 bis 1907, 19 Jahre lang, im osmanischen Dienste gewesen war, und seine architektonische Leistungen. Mit der Begleitung der Archivdokumente in Berlin und in Istanbul werden seine architektonischen Leistungen in Deutschland und im Osmanischen Land beschrieben.

Schlüsselworte: August Carl Friedrich Jasmund, Bahnhof Sirkeci, Rumeli Passage, Villa Ragıp Pascha

 


Tam metin:

PDF