ÖDEMİŞ SUNGURLU MEZARLIĞINDAKİ ESKİ YAZILI MEZAR TAŞLARI / GRAVESTONES WITH OTTOMAN SCRIPTURE IN THE ÖDEMİŞ SUNGURLU GRAVEYARD

Bilal Sezer
1.622 1.326

Öz


İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Sungurlu Mezarlığında dört adet eski yazılı mezartaşı bulunmaktadır. Bunlar, ilk kaymakam Vâmık Efendi, Emmioğullarından Mustafa Bey ve torunu ve jandarma yüzbaşısı İsmail Ağa’nın mezar taşlarıdır. Bu mezar taşları Ödemiş’in yakın geçmişi hakkında önemli bilgiler vermektedirler.

Anahtar Kelimeler: Ödemiş, Sungurlu Mezarlığı, Mezartaşı, Yazı.

 

Abstract

There are four ancient curved gravestones at Sungurlu graveyard in Ödemiş, İzmir. These are burial stones of the first district governor  Vâmık Efendi, Mustafa Bey and his grandson from the family of Emmioğulları, gendermarie captain İsmail Ağa. These stones give important imformation about the near past of Ödemiş.

Key Words: Ödemiş, Sungurlu Graveyard,  gravestone, calligraphy

 


Tam metin:

PDF