SUYOLCUZÂDE MUSTAFA EYYÛBÎ’NİN MUSHAFI / THE SUYOLCUZÂDE MUSTAFA EYYÛBÎ QUR’AN

Celalettin Karadaş
1.173 526

Öz


Suyolcuzâde Mustafa Eyyûbî, büyük hat dehâsı Hâfız Osman’ın hocasıdır. Mustafa adındaki bu hattatımız takrîben 1028/1619 tarihinde dünyaya gelmiş, Eyüp semtinde doğduğu için de Eyyûbî, lakabıyla meşhur olmuştur. Hattatın elli kadar Kur’ân-ı Kerîm, yüz kadar En’âm-ı Şerîf yazdığı bilinmekle beraber yazısına az rastlanır. Ülkemizde, bugüne kadar sadece bir mushafı bilinmektedir. Chester Beatty Kütüphanesi İslâm Koleksiyonu Is. 1526 da kayıtlı Kur’ân, gün yüzüne çıkarılan ikinci mushafıdır. Bu nadide yazma cilt, hat ve tezhip sanatımız açısından dönemine ışık tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Suyolcuzâde, Chester Beatty Kütüphanesi, Mushaf, Tezhip, El Yazması.

 

Abstract

Suyolcuzâde Mustafa Eyyûbî was the master of calligraphy genius Hafiz Osman. This great calligrapher whose real name was Mustafa was born in circa 1028 / 1619 and he became famous under the nickname Eyyûbî, due to the fact that he was born in the district known as Eyüp. Although he is known to have scribed approximately fifty Holy Qur’ans and a hundred En’âms, his writings are rarely encountered in our time. Only one single copy of Holy Qur’an written down by him has come to be known so far in our country. The Qur’an registered under the inventory no. Is. 1526 in the Collection of Islamic Works in Chester Beatty Library is the second Holy Qur’an scribed by him that was recently discovered. This rare and precious hand-written volume gives light to its time in terms of our calligraphy and illumination arts. 

Key Words: Suyolcuzâde, Chester Beatty Library, Mushaf (Qur’an), Illumination, Manuscript

 


Tam metin:

PDF