ŞANLIURFA NİMETULLAH (AK) CAMİ TAÇKAPISI / PORTAL OF ŞANLIURFA NIMETULLAH (AK) MOSQUE

Muhammet Arslan
1.330 649

Öz


Anadolu – Türk mimarisinde, hem anıtsal ölçülerdeki boyutlarıyla hem de üzerinde taşıdıkları bezeme öğeleriyle taçkapılar, dışarıdaki izleyiciyi içeriye davet konusunda önemli bir yer tutmaktadır.

Anadolu’da Selçuklularla en ihtişamlı dönemini yaşayan taçkapı uygulamaları, Osmanlı döneminde de gelişerek devam etmiştir. Özellikle Mimar Sinan yapılarında klasik boyut, oran-orantı ve süslemeleriyle karşımıza çıkan taçkapılar, başkent dışındaki pek çok yerde görülmektedir.

Şanlıurfa Nimetullah (Ak) Cami de, Klâsik Osmanlı döneminde inşa edilerek, hem kendinden öncekilerden etkilenmiş hem de kendinden sonrakileri etkilemiştir. Klâsik ve yerel unsurların başarılı bir sentez halinde sunulduğu Nimetullah Cami taçkapısı, Klâsik Osmanlı mimarisinin yoğunlukla yaşandığı başta İstanbul olmak üzere Edirne,  Amasya, Tokat ve Şam gibi Osmanlı kentlerinde de benzer örneklerle karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Anadolu, Cami, Nimetullah, Şanlıurfa, Osmanlı.

 

Abstract

Portals, with their momental sizes and ornaments, have an important place about inviting people watching them.

Practisings of portal, had a magnificiant period during Seljuk age in Anatolia, continued its way by improving in Ottoman period, too. Especially, portals are seen in many places, except capital, with their classic sizes, proportions and ornaments of Mimar Sinan’s buildings.

Şanlıurfa Nimetullah Mosque, was built in Ottoman age, was affected by former buildings and had a big effect on following buildings, too. Portal of Nimetullah Mosque, with a success synthesis of classic and local elements on it, has been seen with similar examples in Ottoman cities such as Edirne, Amasya, Tokat, Damascus, especially Istanbul, which have a big instensity about these aspects.

Key Words : Anatolia, Mosque, Nimetullah, Şanlıurfa, Ottoman.

 


Tam metin:

PDF