ERZURUM MÜZESİ’NDEN BİR GRUP BOYA BEZEMELİ GEÇ DEMİR ÇAĞ SERAMİĞİ / A GROUP OF DYE-ORNAMENTED LATE IRON AGE POTTERY FROM ERZURUM MUSEUM

Davut Yiğitpaşa
1.487 356

Öz


Pembe-devetüyü ya da kırmızı hamurlu malların üzerine sürülmüş olan krem renkte kalın bir astar, Doğu Anadolu Geç Demir Çağ seramiğinin en belirgin özelliğidir. Bunların üzerinde kahverengi, kırmızı-kiremit ve ender olarak da siyah renkte boya ile ince ve kalın bant dizileri, zig zag, paralel ve eğik hatlar sevilerek kullanılmıştır. Üzerindeki asılı üçgenler dolayısıyla “Triangle Ware”, yarım daireler dolayısıyla da “Festoon Ware” seramiğe adını vermiştir. Bezemeler monokrom ya da polikromdur. Yüksek bir teknik ve özenli bir üretim sonucu yapılmış, ince yüzeyleri pürüzsüz ve parlak olan “Tulip Bowl” diye de adlandırılan ‘Omphaloslu Phiale’ler de vardır. Bu boyalı çanak çömlek kültürünün kökeni üzerinde durulmuş ve Orta Anadolu kaynaklı olduğu düşünülmüştür.

Erzurum Müzesi’nde bulunan 10 çömlek, 2 testi, 1 testicik, 2 matara, 1 amphora-rhyton üzerinde detaylı bir şekilde çalışılmış ve bunlar Akhamenid döneme tarihlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Doğu Anadolu, Erzurum Müzesi, Boya Bezemeli Çanak-Çömlek, Geç Demir Çağı, Triangle Ware.

 

Abstract

A thick lining in cream colour coated on goods with pink-camel hair or red dough is the most notable characteristic of Late Iron Age pottery in Eastern  Anatolia. Brown, red-break and scarcely black colour, thin and thick band series, zigzag, paralel and twisted lines have been used favourably over the lining. The pottery is named “Triangle Ware” due to triangles hanging and “Festoon Ware” due to semicircles over them. Ornaments are either monochromatic or polychromatic. There are also ‘Omphalos Phiales’ also called “Tulip Bowl” of which surfaces flowless and bright and which were manifactured with a high tecnique and careful production. The origin of this dyed pottery culture has been studied and it has been thought as Anatolian originated.

It has been studied on, 10 pots, 2 jars, 1 juglet, 2 flasks, 1 amphora-rhyton in detail and these have been dated in Achaemenid period.

Key Words: Eastern Anatolia, Erzurum Museum, Dye-Ornamented Pottery, Late Iron Age, Triangle Ware.

 


Tam metin:

PDF