KEMAN ÖĞRETİMİNDE SAĞ EL TUTUŞU / THE POSITION OF RIGHT HAND OF VIOLIN EDUCATION

Rafayel Memedaliyev
1.350 1.251

Öz


Bu makalede öğrencilere keman eğitimi ile ilgili bir dizi pratik ve metodolojik bilgiler verilmektedir. Detasye, Staccato, Spicato, Legato gibi yay tekniklerinin çalınması sırasında yayın spesifik (ozgun) kullanım özellikleri açığa çıkarılıp yapılan yanlışlıklara dikkat çekilerek bunların düzeltilmesinin yolları gösterilmektedir. Konu ile ilgili bir çok ünlü müzisyen ve keman icracısının (L. Mozart, V. Kreutzer, Y.Dont, K.Fleş,Y.İoahim L. Auer L. Barenboym,v.s) metodolojik kavramları ve icra yöntemleri gözden geçirilmekte, eğitim sürecinde onların yeri ve öneminden bahsetmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Keman, Pozisyon, Yay teknikleri, Egzersiz, Legato

Summary

In this article, a series of practical and methodological information related to violin education of students has been given. Various violin bow techniques as Detashe, Staccato, Spiecato, Legato on the playing styles of violin are shown; at the same time, in the process the specific use of characteristics of bow is examined; the mistakes encountered are explained and the ways haw to remedy them are shown. And, also, the methodology and practice styles of many famous musicians (L. Mozart, V. Kreutzer, Y.Dont, K.Fleş,Y.İoahim L. Auer L. Barenboym,v.s) and violin players are studied and their roles in training process are emphasized.

Key Words: Violin, Position, Bow Techniques, Practice, Legato

 


Tam metin:

PDF