CEMİL BEY’İN KEMENÇE İCRASINDA KULLANMIŞ OLDUĞU SÜSLEMELER / ORNAMENTATIONS EMPLOYED BY CEMİL BEY IN HIS KEMENCE PERFORMANCES

Vasfi Hatipoğlu
1.892 1.472

Öz


Bu çalışmada, büyük kemençe virtüozu Cemil Bey’in  “Traditional Crossrouads” tarafından 1995 yılında yayınlanmış olan “Vol. II&III” isimli kompakt diskte yer alan kemençe ile icra etmiş olduğu saz eserleri analiz edilmiştir. Söz konusu eserlerin icrası notaya alınarak TRT repertuarında yer alan günümüz nota örnekleri ile karşılaştırılmıştır. Cemil Bey’in kemençe icrası sırasında uygulamış olduğu süsleme teknikleri ve ilave notalar tespit edilmiş ve Cemil Bey’in kemençe icrasına ilişkin üslûbu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cemil Bey, Süsleme Teknikleri, Türk Mûsikîsi

 

Abstract

In this study the performance of instrumental works by the great virtuoso Cemil Bey, published in a compact disc entitled “Vol. II&III” by Traditional Crossroads, were analysed.  Following their transcription the works were compared with the available note samples in the TRT repertoire.  The mode of Cemil Bey’s performance was classified together with the identification of the ornamentation techniques employed by Cemil Bey in his kemenche performance and transcription of additional notes.

Key words: Cemil Bey, Ornamentation Techniques, Turkish Music

 


Tam metin:

PDF