Cilt: 29 / Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Peutz Jeghers sendromlu bir hastada ince barsak tıkanması PDF
Cafer POLAT, M. İlhan YILDIRGAN, S. Selçuk ATAMANALP, Saadettin ÇELİK, Ahmet A. BALIK, Durkaya ÖREN
Ekstrofi kloaka PDF
A. Bedii SALMAN
Bir white sponge nevus olgusu PDF
Akın AKTAŞ, Vedat ERTUNÇ, Teoman ERDEM, Ali KARAKUZU, Sabahat KOT
Nadir yerleşimli diyafram hernileri PDF
A. Bedii SALMAN, M. İlhan YILDIRGAN, Mahmut BAŞOĞLU, Talip BAŞAK
Gastrointestinal sistemin senkron ve metakron malign tümörleri PDF
Müfide Nuran AKÇAY, Durkaya ÖREN, Cafer POLAT, Cemal GÜNDOĞDU, Saadettin ÇELİK
Endobronşiyal malign melanom metastazı PDF
Yılmaz BEKTAŞ, Metin GÖRGÜNER, Ali KARAKUZU, Arzu MİRİCİ, M. Akif ÇİFTÇİOĞLU
Bir porokeratozis mibelli olgusu PDF
Akın AKTAŞ, Teoman ERDEM, Vedat ERTUNÇ, Nüket ERDEMLİ, Sabahat KOT
Tromboflebit ve akciğer embolisi ile seyreden bir bruselloz olgusu PDF
S. Başol TEKİN, Ramazan ÇETİNKAYA, Mehmet GÜNDOĞDU, Hasan KAYA, Aynur İNCE
Pigmente villonodüler sinovit: Olgu sunumu PDF
Adnan OKUR, Selami SUMA, Mehmet Akif ÇİFTÇİOĞLU, Pınar POLAT, Bahri ŞEN
Bronkopulmoner hastalıklarda plazma endotelin-1 konsantrasyonları PDF
Fatih AKÇAY, Leyla YILDIZ, Hasan KAYNAR, Fatih TURALIOĞLU
Karın ameliyatlarını takiben tromboemboli riski ve proflaksi PDF
Mehmet İlhan YILDIRGAN, Müfide Nuran AKÇAY, Mahmut BAŞOĞLU, Saadettin ÇELİK, Selami SUMA, Erhan VAROĞLU, Pınar POLAT
Gastroşizis ve umblikal kord hernisi PDF
A. Bedii SALMAN, M. İlhan YILDIRGAN, Mahmut BAŞOĞLU, Rahmi ÖRS
Atatürk Üniversitesi öğrencileri arasında bağırsak parazitlerinin dağılımı ve tedavi sonuçları PDF
Deniz KESKİNLER, Ahmet AYYILDIZ, Gönül ASLAN, Mete BABACAN
Karın kesilerinin polydioxanone kullanılarak devamlı kitlesel kapama tekniği ile kapatılması PDF
Mehmet İ. YILDIRGAN, Sabri S. ATAMANALP, Mahmut BAŞOĞLU, Ahmet A. BALIK, Bedii SALMAN, Durkaya ÖREN
Erişkinlerde invajinasyon PDF
Mahmut BAŞOĞLU, Mehmet İlhan YILDIRGAN, Ahmet Abdulhalik BALIK, Selami SUMA, Durkaya ÖREN
Akut arteriyel ve venöz tıkanma olgularımızda fibrinolitik tedavi sonuçları PDF
Ahmet BAŞOĞLU, Münacettin CEVİZ, Selami SUMA, İbrahim YEKELER, Yahya ÜNLÜ, Mustafa CERRAHOĞLU, Hikmet KOÇAK
Meme tümörlerinin benign-malign ayırımında mamografinin yeri PDF
Mete ÖZDİKİCİ, Zeki BAKIR, Dursun DEDE, Timur KOCA
Ekstrakorporeal şok dalga litotripsinin kan basıncı üzerine etkileri PDF
Osman GÜL, Özkan POLAT, Yılmaz AKSOY, İsa ÖZBEY, Azam DEMİREL
Ciddi koroner damar lezyonlu hastalarda antegrad ve kombine (antegrad+retrograd) kardioplejinin karşılaştırılması PDF
Erdal EGE, İbrahim YEKELER, Mustafa ABANOZ, Azman ATEŞ, Mustafa CERRAHOĞLU, Münacettin CEVİZ, Ahmet BAŞOĞLU, Hikmet KOÇAK


ISSN: 1300-7254