Cilt: 29 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Skalp'ın dev kavernöz hemanjiomu PDF
Yusuf TÜZÜN, Çetin Refik KAYAOĞLU, Erhan TAKÇI, Selami SUMA, İ. Hakkı AYDIN
Kısa ve poş şeklinde kolon PDF
A. Bedii SALMAN, Selami SUMA
Kronik radyasyon özofajiti PDF
Çetin ÇELENK, Selami SUMA, Pınar POLAT, Hanefi YILDIRIM, Dursun DEDE, Nurettin KARAOĞLANOĞLU
Travma sonrası tesadüfi tespit edilen renal patolojiler PDF
Özkan POLAT, Osman GÜL, Okan BİÇGİ, İsa ÖZBEY, Yılmaz BAYRAKTAR
Fetal akrania ve eşlik eden anomalilerin ultrasonografik tanısı PDF
Selami SUMA, Pınar POLAT, Hanefi YILDIRIM, Ayhan AKÇALI, Suat EREN, Fevzi HARORLU, Adnan OKUR
Koledok kisti: Safra yollarının kistik dilatasyonu PDF
A. Bedii SALMAN, Selami SUMA, M. İlhan YILDIRGAN, Pınar POLAT
Sol testiküler agenezis ve sağ testisin embriyonel karsinomu PDF
Osman GÜL, Özkan POLAT, İsa ÖZBEY, Cemal GÜNDOĞDU, Azam DEMİREL, Yılmaz BAYRAKTAR
Bruselloz olgularının incelenmesi PDF
Mustafa ERTEK, Cahit B. KAYHAN, Mehmet A. TAŞYARAN, Şerafettin YILMAZ
Kolo-rektal kanserli hastalarda lipid profili PDF
Müfide Nuran AKÇAY, İrfan ALTUNTAŞ, Cafer POLAT, Ali KILIÇ, Önder ÖZCAN, Durkaya ÖREN
Nonsteroid anti inflamatuar ilaç (NSAİİ) kullanan hastalarda oluşan gastroduodenal lezyonların önlenmesinde misoprostolun yeri PDF
Nihat OKÇU, Mehmet GÜNDOĞDU, M. Derya ONUK, İlhami KİKİ, Lale CERRAHOĞLU, Kürşad YILMAZ, İlyas ÇAPOĞLU
Erzurum'da hepatit B virusunun perinatal geçiş sıklığı PDF
Ayten KADANALI, Selahattin ÇELEBİ, Semra Kıbrıs AYDOS, Sedat KADANALI, Ahmet AYYILDIZ
Erzurum il merkezinde tutulan ölüm kayıtlarının değerlendirilmesi PDF
Tacettin İNANDI, Deniz KESKİNLER, Nazlı HACIALİOĞLU, Asuman GÜRAKSIN
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına 01.Ocak 1996- 01.Ocak 1997 tarihleri arasında başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı PDF
Ayten KADANALI, Esin AKTAŞ, Funda DOĞRUMAN, Selahattin ÇELEBİ, Ahmet AYYILDIZ
Hipertiroidi'de renkli Doppler görüntülemenin tanı ve tedaviye katkısı PDF
Selami SUMA, Pınar POLAT, Yaşar CEYLAN, Güngör AKÇAY, Adnan OKUR
Plevral effüzyonlarda transüda-eksüda ayırım kriterleri üzerine postural değişikliğin etkisi PDF
Metin GÖRGÜNER, Yılmaz BEKTAŞ, Arzu MİRİCİ, İlknur GÖRGÜNER, Hasan KAYNAR, Melek ÇERÇİ
İskemik stroklu hastalarda trombosit sayısı, trombosit volümü ile bunların serebral infarkt çapı ve prognozla ilişkisi PDF
Orhan DENİZ, M. Malik ÇELİKTAŞ, Salim DEĞİRMENCİ, Hasan KAYA, Yılmaz YAZMAN


ISSN: 1300-7254