Cilt: 29 / Sayı: 4

İçindekiler

Makaleler

Karaciğerde multiple kist hidatik, hepato-diafragmatik internal herniasyon ve büyük kist hidatikten dolayı etrangülasyon (Chiliaditi sendromu) PDF
A. Erkan ÜNAL, A. Feyza ÜNAL, A. Önder KARAOĞLU, M. Hakan ÇEVİKEL
Birlikte salisilat ve verapamil intoksikasyonu PDF
Ahmet Nezih KÖK, Günnur ÖZBAKIŞ, Cemal GÜNDOĞDU, Okan AKAN, Saffet ÜNER
Sinüs valsalva anevrizmaları PDF
İbrahim YEKELER, Azman ATEŞ, Yahya ÜNLÜ, Mustafa CERRAHOĞLU, Şule KARAKELLEOĞLU
Pelvik dalağa bağlı mekanik intestinal obstrüksiyon PDF
Mahmut BAŞOĞLU, Ali GÜNEŞ, Burhan KARABAĞ, Haci Ahmet ALICI, Tahsin DEMİRTAŞ
Erken membran rüptürü ve preterm eylemli gebelerle normal gebelerin serviks- vagina kültürlerinin karşılaştırılması PDF
Metin İNGEÇ, Mustafa KÜÇÜK, Berrin KADIOĞLU, Bünyamin BÖREKÇİ, Ahmet AYYILDIZ, Tuncay KÜÇÜKÖZKAN, Sedat KADANALI, Süleyman COŞKUN
HAB-3 ve fenilbutazonun ksilol ve hyaluronidaz ile oluşan kapiller permeabiliteye etkileri PDF
Halis SÜLEYMAN, Fatma GÖÇER, Günnur ÖZBAKIŞ, M. Emin BÜYÜKOKUROĞLU, Z. Nur BANOĞLU
Primer spontan pnömotoraks: 107 olgunun retrospektif değerlendirilmesi PDF
Nurettin KARAOĞLANOĞLU, Atilla EROĞLU, Ahmet BAŞOĞLU
Karın ameliyatlarında enfeksiyona karşı sulbaktam/sefoperazon ve ampisilin+metronidazol profilaksisi PDF
Mahmut BAŞOĞLU, Sebahattin SOLAK, Kamil KÖSE, Önder ÖZCAN, Durkaya ÖREN
Nefrektomi endikasyonları: 30 yılın analizi (1965-1995) PDF
Osman GÜL, İsa ÖZBEY, Özkan POLAT, Hikmet ELMAS, Azam DEMİREL, Yılmaz BAYRAKTAR
Kronik sinüzitli hastalarda konvansiyonel radyografiler kompüterize tomografi ve nazal endoskopinin preoperatif önemi PDF
Aziz ÖZTÜRK, Enver ALTAŞ, Mustafa AKŞAN, Yavuz SÜTBEYAZ, Pınar POLAT, Süleyman ŞİRİN
Dudak kanserleri PDF
Enver ALTAŞ, Yavuz SÜTBEYAZ, Bülent AKTAN, Fazlı ERDOĞAN, Süleyman ŞİRİN, Murat KARAŞEN
Femur boyun kırıklarının tedavisinde Richards kompresyon sistemi ve buna ek olarak spongioz vida uygulamaları PDF
Orhan KARSAN, Naci EZİRMİK, Bülent ALPARSLAN, Namık ŞAHİN
Semptomatik subdural sıvı birikimli 35 pediatrik hastanın klinik analizi PDF
Yusuf TÜZÜN, Erhan TAKÇI, Çetin Refik KAYAOĞLU, Pınar POLAT, Hakan Hadi KADIOĞLU, İsmail Hakkı AYDIN


ISSN: 1300-7254