Cilt: 33 / Sayı: 3

İçindekiler

Makaleler

Whipple dışı pankreatik cerrahi deneyimimiz PDF
Fehmi ÇELEBİ, Ahmet A. BALIK, M. İlhan YILDIRGAN, Metehan GÜMÜŞ, Durkaya ÖREN
Yatarak tedavi gören şizofrenik hastalarda olanzapinle risperidonun karşılaştırılması PDF
Ali ÇAYKÖYLÜ, Şenol ANAÇ, Doğan GÜLTEKİN, İsmet KIRPINAR
Sistemik lupus eritematozuslu olgularda serum ferritin düzeyinin hastalık aktivitesi ile ilişkisi PDF
Ramazan ÇETİNKAYA, Ali Rıza ODABAŞ, Yılmaz SELÇUK
Depresif yakınmalarla başvuran bir Arnold-Chiari I malformasyonu olgusu PDF
Ali ÇAYKÖYLÜ, Orhan DENİZ, Recep AYGÜL


ISSN: 1300-7254