Cilt: 33 / Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Ailevi Akdeniz Ateşi olan hastalarda aktivasyon sırasında anti-nötrofil sitoplazmik antikor düzeyleri PDF
Ali Rıza ODABAŞ, Ramazan ÇETİNKAYA, Yılmaz SELÇUK
Ekstrakardiyak aterosklerotik arter hastalıkları ve Helicobacter pylori enfeksiyonu PDF
islam KAKLIKKAYA, Neşe KAKLIKKAYA, Faruk AYDIN, Yelda YAZICI, Fahri ÖZCAN
Akut miyokard infarktüsünde akut faz reaktanlarındaki artışın erken dönem prognoz üzerine etkisi PDF
Mahmut AÇIKEL, M. Kemal EROL, Mustafa YILMAZ, Engin BOZKURT, Hüseyin ŞENOCAK
Bir polis okulu öğrencilerinde sigara kullanım sıklığı araştırması PDF
Yasemin AÇIK, S. Aytaç POLAT, Erhan DEVECİ
Koroner arter hastalıklarının tanısında dobutamin stres radyonüklid ventrikülografi PDF
Ali ŞAHİN, Erhan VAROĞLU, Azman ATEŞ, Ender ALTAŞ
Spondiloepifizyal displazya konjenita (olgu sunumu) PDF
Vildan ERTEKİN, Mukadder A. SELİMOĞLU, Zeki BAKIR


ISSN: 1300-7254