Cilt: 32 / Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Sekonder sülfonilüre yetersizliği oluşan " insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus " lu hastalarda insülin tedavisinin C-peptid ve HbA1c üzerine etkileri PDF
Ramazan ÇETİNKAYA, Ersin AKARSU, M. Celal APAYDIN, Zuhal UMUDUM
Kollajen doku hastalıklarında otoimmün tiroidit sıklığı PDF
Refik Ali SARI, Mehmet ŞAHİN, İlyas ÇAPOĞLU, İlhami KİKİ
Yenidoğan sarılığında serum çinko, magnezyum, manganez ve bakır konsantrasyonları PDF
Hüseyin TAN, Cahit KARAKELLEOĞLU, Fatih AKÇAY, Recep AKDAĞ, Handan ALP
Aktif ve inaktif Behçet hastalarında T lenfosit subgrupları PDF
Refik Ali SARI, Mehmet ŞAHİN, Necmettin AKDENİZ, İlhami KİKİ
Gliozis ve astrositik tümörlerde Ki-67 proliferatif indeksi ve p53 arasındaki ilişki PDF
Cemal GÜNDOĞDU, Hakan Hadi KADIOĞLU, Zekai ERMAN
Koroner anjiyografinin serum lipoprotein profiline etkisi PDF
M. Kemal EROL, Hülya AKSOY, Mahmut AÇIKEL, Serdar SEVİMLİ, Sebahattin ATEŞAL
Dantrolenin, izole fare ileumunun asetilkolin uyarıcılı kasılmaları üzerine etkileri PDF
Fatma GÖÇER, M. Emin BÜYÜKOKUROĞLU, Nazım DOĞAN, Z. Nur BANOĞLU, Akçahan GEPTİREMEN
Serebral abse ile komplike olan nadir yerleşimli epidermoid kist PDF
Arif ÖNDER, Hakan Hadi KADIOĞLU
Akciğerin inflamatuar pseudotümörü ( Olgu sunumu ) PDF
Mustafa KÖSEM, Süleyman ÖZEN


ISSN: 1300-7254