Cilt: 31 / Sayı: 4

İçindekiler

Makaleler

Ürolojik cerrahide barsak kullanımı PDF
Yılmaz AKSOY, İsa ÖZBEY, Aytekin ORAL, Özkan POLAT, Azam DEMİREL
Derin ven trombozunda antifosfolipid antikorlarının pozitifliği PDF
Hasan KAYA, M. Celal APAYDIN, A. Rıza ODABAŞ, Vural AKAY
Üriner sistem enfeksiyonlu çocuklarda üriner trakt anomalilerinin görülme sıklığı PDF
Behzat ÖZKAN, Zerrin ORBAK, Vildan ERTEKİN, Handan ALP, Celalettin KOŞAN
Permanent junctional resiprokan taşikardiye ikincil kardiyomiyopati: 1 pediatrik olgu sunumu PDF
Naci CEVİZ, Haşim OLGUN, Alpay ÇELİKER
İPSİD ( İnce barsağın immünoproliferatif hastalığı ) PDF
Mehmet KORUK, Mehmet Derya ONUK, Cemal GÜNDOĞDU, Arif YILMAZ
Lomber disk operasyonu sonrası spinal kanalda toplanan gazın oluşturduğu kök basısı PDF
Çetin Refik KAYAOĞLU, Erhan TAKÇI, Yusuf TÜZÜN, Zeki BOĞA
Tip 1 diabetes mellitus' lu bir olguda growth hormon ve gonadotropin eksikliğine bağlı somatik ve seksüel gelişme geriliği PDF
Ersin AKARSU, İlyas ÇAPOĞLU, Hasan KAYA, Necdet ÜNÜVAR
Nörofibromatozis ve aqueduct stenozu PDF
Arif ÖNDER, Hakan Hadi KADIOĞLU


ISSN: 1300-7254