Cilt: 31 / Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

Hodgkin hastalığı ve Hodgkin dışı lenfoma hastalarında serum haptoglobin seviyesi PDF
Hasan KAYA, Mehmet GÜNDOĞDU, Ersin AKARSU, İlhami KİKİ, S. Başol TEKİN
İnsuline bağımlı diyabetes mellituslu olgularımızın epidemiyolojik özellikleri (1990-1999) PDF
Behzat ÖZKAN, Hüseyin TAN, Zerrin ORBAK, Hakan DÖNERAY
Çocukluk dönemi subdural ampiyemlerde cerrahi tedavi sonrası erken dönem radyolojik ve klinik takip PDF
Yusuf TÜZÜN, Erhan TAKÇI, Çetin R. KAYAOĞLU, Selami SUMA, Zeki BOĞA
Malign mide tümörleri: 233 olgunun analizi PDF
Fehmi ÇELEBİ, A. Ahmet BALIK, M. İlhan YILDIRGAN, Kamil KÖSE, Hatip ADIGÜZEL
Cerrahi tedavi uygulanan 155 primer akciğer kanserli olgunun analizi PDF
Nurettin KARAOĞLANOĞLU, Metin GÖRGÜNER, Atilla EROĞLU, Celal TEKİNBAŞ, Ahmet BAŞOĞLU
Erzurum ili sağlık ocaklarında çalışan personelin sigara içme sıklığı PDF
Serhat VANÇELİK, Asuman GÜRAKSIN, Tacettin İNANDI
Akut pyelonefritte idrar kültür sonuçları ve antibiyotik duyarlılıkları PDF
Zerrin ORBAK, Levent ÜNLÜ, Handan ALP, Cahit KARAKELLEOĞLU, Recep AKDAĞ
Spontan akut subdural hematom PDF
Mahmut ARIK, Gökşin ŞENGÜL, Hakan Hadi KADIOĞLU, İsmail Hakkı AYDIN
Gebelikte karaciğer kist hidatik rüptürü PDF
Mahmut BAŞOĞLU, İbrahim KAVAK, Sebahattin SOLAK, Önder ÖZCAN
Künt toraks travmasına bağlı sol ana bronş rüptürü PDF
Nurettin KARAOĞLANOĞLU, Atilla EROĞLU, Ahmet BAŞOĞLU


ISSN: 1300-7254