Cilt: 31 / Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

Hemodiyaliz hastalarında hepatit C virus antikoru prevelansı: Kan transfüzyonları sayısı ve diyaliz süresinin etkileri PDF
Ersin AKARSU, H. Zeki TONBUL, Yılmaz SELÇUK, Hasan KAYA, Ramazan ÇETİNKAYA
Koroner arter hastalığı ile plazma fibrinojen seviyesi arasındaki ilişki PDF
M. Kemal EROL, Engin BOZKURT, Mahmut AÇIKEL, Şule KARAKELLEOĞLU
Yüzeyel mesane kanserlerinde intravezikal Bacillus Calmette-Guerin tedavisi PDF
İsa ÖZBEY, Yılmaz AKSOY, Aytekin ORAL, Özkan POLAT, Azam DEMİREL
Erzurum ilinde kan gruplarının dağılımı PDF
Hasan KAYA, Mehmet GÜNDOĞDU, Ersin AKARSU, İlhami KİKİ, S. Başol TEKİN
Travmatik diafragma rüptürleri PDF
Nurettin KARAOĞLANOĞLU, Atilla EROĞLU, Celal TEKİNBAŞ, Atila TÜRKYILMAZ, Ahmet BAŞOĞLU
Akut romatizmal ateşli olgularımızın klinik ve laboratuvar özellikleri PDF
Zerrin ORBAK, Hüseyin TAN
Deneysel akut subdural hematom ile geliştirilen iskemik nöronal hasara hiperbarik oksijen ve dekstran uygulaması PDF
Ahmet ÇOLAK, Murat KUTLAY, Nusret DEMİRCAN, Osman N. AKIN, Kadir DÜNDAR, Dilaver DEMİREL
Monozigotik ikizde bilateral multifokal sporadik retinoblastoma PDF
Murat KAYA, İlknur AKYOL
Posttravmatik interhemisferik subdural hematom PDF
Mahmut ARIK, Sedat BİNLER, Hakan Hadi KADIOĞLU, İsmail Hakkı AYDIN
Vitamin B12 eksikliğine bağlı medulla spinalisin subakut kombine dejenerasyonu PDF
İbrahim İYİGÜN, Yılmaz Niyazi YAZMAN, Hasan KAYA
Gece korkularını taklit eden psödotümör serebri olgusu PDF
Hüseyin TAN, Mustafa BÜYÜKAVCI, Handan ALP


ISSN: 1300-7254