Cilt: 30 / Sayı: 1-2

İçindekiler

Makaleler

Radiologic evaluation of children with upper urinary tract infection PDF
Zerrin ORBAK, Levent ÜNLÜ, Handan ALP, Cahit KARAKELLEOĞLU, Yaşar CEYLAN
Okul öncesi çocuklarda timpanik empedans odyometri ile işitme kaybı taraması PDF
Enver ALTAŞ, Aziz ÖZTÜRK, Yavuz SÜTBEYAZ, Soner ÖZER, Süleyman ŞİRİN
Beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinde quadriceps (Q) açısı değerleri PDF
Orhan KARSAN, Recep YÜNCEVİZ, Şemsettin AYDIN, Şenol DANE
İnvazif mesane tümörlerinin evrelendirilmesinde BBT ve MRG görüntülemenin karşılaştırılması PDF
İsa ÖZBEY, Yılmaz AKSOY, Özkan POLAT, Güray OKYAR
Meme kanserli olgularda mastektomi sonrası radyoterapi sonuçları PDF
Dursun DEDE, Mehmet KOÇ, Tülin EREM, Timur KOCA, Ercan BALCI
Prematür doğum risk faktörleri PDF
Zerrin ORBAK, Nevin SAĞSÖZ, Hüseyin TAN
Genç erkeklerde idiyopatik skolyoz görülme sıklığı PDF
Davut KESKİN
Benign prostat hiperplazisinin tedavisi esnasında tesadüfen saptanan mesane tümörleri: Risk faktörü olarak obstrüksiyonun rolü PDF
İsa ÖZBEY, Yılmaz AKSOY, Özkan POLAT, Cemal GÜNDOĞDU, Güray OKYAR
Nodüler guatra eşlik eden diğer tiroid bezi patolojileri PDF
Cemal GÜNDOĞDU, Güngör AKÇAY, Zekai ERMAN, M. İlhan YILDIRGAN, Eşref KABALAR
Baş-boyun kanserlerinin radyoterapisinde gözlerin almış olduğu dozların rando-fantomla saptanması PDF
Dursun DEDE, Ercan BALCI, Timur KOCA, Tülin EREM, Mehmet KOÇ
Fetus yenidoğan ve erişkin wistar albino fare akciğerinin histolojik yapısı ve prenatal-postnatal gelişimi PDF
Aysel TEMELLİ, Mukaddes EŞREFOĞLU
İnsan eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzim aktivitesi üzerine bazı ilaçların in vitro etkileri PDF
Mehmet ÇİFTÇİ, Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU, İlhami KİKİ, Mehmet GÜNDOĞDU
Limited protective effects of hyperglycemia on cerebral ischemic damage in rabbits PDF
Hakan Hadi KADIOĞLU, Hüsnü KÜRŞAD, Cemal GÜNDOĞDU, Mahmut ARIK, Tülay ONAY
Ratlarda oluşturulan deneysel artritin intraartiküler olarak verilen hyaluronik asitle tedavisi PDF
Orhan KARSAN, Şirzat ÇOĞALGİL, Cemal GÜNDOĞDU, Fazlı ERDOĞAN, Halis SÜLEYMAN
İntrakranial dev hidatik kistler: 4 pediatrik olgunun sunumu PDF
Yusuf TÜZÜN, Çetin Refik KAYAOĞLU, Erhan TAKÇI, Pınar POLAT, İsmail Hakkı AYDIN


ISSN: 1300-7254