Semptomatik subdural sıvı birikimli 35 pediatrik hastanın klinik analizi

Yusuf TÜZÜN, Erhan TAKÇI, Çetin Refik KAYAOĞLU, Pınar POLAT, Hakan Hadi KADIOĞLU, İsmail Hakkı AYDIN
911 166

Öz


Bu çalışmada 1987-1997 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalında tedavi edilen semptomatik şubdural sıvı birikimli 35 pediatrik hastanın klinik analizi yapıldı. Olgular perkütan şubdural tap, eksternal kapalı drenaj sistemi uygulaması, membran rezeksiyonu, takip ve subduro-peritoneal (S-P) shunt yerleştirme seçeneklerinden biri ile tedavi edildi. Başlangıç tedavisinin etkisiz olduğu durumlarda S-P shunt takıldı. Olguların % 60'ında sıvı birikimi bilateral, % 40'ında unilateraldi. Bilateral veya unilateral şubdural kolleksiyonlu tüm -olgularda shunt unilateral olarak yerleştirildi. Bir olgu bilgisayarlı tomografide kalın bir membran görülmesi nedeniyle, kraniotomi ve membran rezeksiyonu yapılarak tedavi edildi. Bu çalışmada çocukların semptomatik şubdural sıvı birikimlerinde, unilateral S-P shunt yerleştirilmesinin etkin yeri olduğu belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF