Erken membran rüptürü ve preterm eylemli gebelerle normal gebelerin serviks- vagina kültürlerinin karşılaştırılması

Metin İNGEÇ, Mustafa KÜÇÜK, Berrin KADIOĞLU, Bünyamin BÖREKÇİ, Ahmet AYYILDIZ, Tuncay KÜÇÜKÖZKAN, Sedat KADANALI, Süleyman COŞKUN
917 176

Öz


Bu çalışmamızda Erken Membran Rüptürlü (EMR) ve preterm eylemli gebelerle gestasyonel problemi olmayan gebelerin serviks ve vajen kültürlerini karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmamızda 10' u Erken Membran Rüptürlü, 20' si preterm eylemli gebe ile miadında sağlıklı 30 gebe olmak üzere toplam 60 gebe dahil edildi. Servikal florada patojen mikroorganizmalar %43 oranında üredi. Ancak bunlar arasında etyolojide belirgin üstünlük gösteren yoktu (p

Tam metin:

PDF