Varikoselin tanısında renkli doppler görüntüleme ve testiküler sintigrafinin karşılaştırılması

Hatice GÜMÜŞ, Mustafa YILDIRIM, İsa ÖZBEY, Akın LEVENT
1.510 9.778

Öz


Bu çalışma, infertilité ya da skrotal ağrı ve şişlik şikayeti olup, varikosel tanısı konan toplam 50 hasta üzerinde yapılmıştır. Bu hastaların fizik muayeneden sonra sırasıyla renkli Doppler görüntüleme (RDG), testiküler sintigrafileri yapılmış ve bu yöntemlerin tanısal değerleri karşılıklı olarak incelenmiştir. Fizik muayene ile 50 hastanın 44 (%88)'inde varikosel tanısı konulabilirken, RDG ile hepsinde (%100), sintigrafi ile 46 (%92) hastada varikosel tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Özellikle infertilitede önemli olan subklinik varikoselin teşhisinde fizik muayeneyi takiben RDG ve sintigrafi tercih edilmelidir.

Anahtar kelimeler


Varikosel,Ultrasonografi, doppler,Radyonüklid görüntüleme,Tanı teknik ve işlemleri

Tam metin:

PDF

Referanslar


1. Cornuo F, Belin X.Amar E, Delafontaine D, Helenon O, Moreau JF

Varicocele: strategies in diagnosis and treatment. Eur Radiol 1999; 9:536-545 2. Mihmanli I, Kurugoglu S, Cantasdemir M, Zulfıkar Z, Yılmaz MH, Numan F. Color Doppler ultrasound in subclinical varicocele: an attempt to determine new criteria. Eur J Ultrasound 2000; 12:43-48 3. Nicolaij D, Sleeno OF, Coucke W, Lamberights G, Vanisteefl A, Devos P, De. Roo M. Comparison of scrotal scintigraphy and thermography for the diagnosis of varicocele. Eur J Nucl Med 1983;8:123-126 4. Pryor JL, Howards SS. Varicocele. Urol Clin North Am 1987; 14:499-513 5. Dubin L, Amelar RD. Varicocelectomy as therapy in male infertility: A study of 504 cases. J Urol 1975; 113:640 6. Dhabuwala CB, Kubal AB, Kerkar PD, Buhutawala A, Pierce J

Patterfls of doppler recordings and its relationship varicocele in infertil men. Int J Androl 1989; 12:430-438 7. Meacham RB, Townsend RR, Rademacher D, Drose JA. The incidence of Varicoceles in The General Population When Evaluated By Physical Examination, Gray scale Sonography and Color Doppler Sonography. J Urol 1994; 151:1535-1538 8. Eskew A, Watson N, Wolfman N. The accuracy of ultrasongraphic diagnosis of varicoceles. J Urol 1993; 149: 438 9. Gonda R, Karo J, Forte R, Kevin 0. diagnosis of subclinical varicocele in infertility. AJR 1987; 148: 71 -75 10. Suga K, Ariyoshi L, Nakanishi J, Sakatotu J, Baba Y, Takihara H

Clinical study of varicocele by sequential scrotal scintigraphy. Androl 1990; 22: 525-529 11. Melsen MJ, Baert RJ, Van Der Beek FJ, de-Wringer PJ. Sensitivity of scrotal scintigraphy in tlie diagnosis of varicocele. Clin Nucl Med 1982; 7: 287-291 12. Geatti O, Gasparini D, Shapiro B. A comparision of scintigraphy, thermography, ultrasound and phlebography in grading of clinical varicocele. J Nucl Med 1991; 32:11