Sistemik lupus eritematozuslu olgularda serum ferritin düzeyinin hastalık aktivitesi ile ilişkisi

Ramazan ÇETİNKAYA, Ali Rıza ODABAŞ, Yılmaz SELÇUK
1.059 321

Öz


Ferritin, depo demirinin bir göstergesi olmanın yanısıra aynı zamanda önemli bir akut faz reaktanıdır. Enflamatuar uyarıya yanıt olarak serum düzeylerinde 10 ile 100 kat artış olur. Hastalık aktivitesinin azalmasına paralel olarak ferritin düzeyleri de düşer. Sistemik lupus eritematozus (SLE)'lu hastalarda hastalık aktivitesini tayin etmede bir gösterge olarak serum ferritin düzeylerinin kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak için hastalığın aktif ve tedaviyle remisyonda olduğu dönemlerde serum ferritin düzeyleri ölçüldü. Çalışmaya yaş ortalamaları 26.65 ± 784 (14- 45) yıl olan 20 (16 kadın, 4 erkek) SLE'lu hasta alındı. Hastalığın aktif ve tedaviyle remisyonda olduğu dönemlerde ölçülen serum ferritin düzeyleri 1097.85 ± 382.80 (345-1800) ng/ml ve 214.5 ± 71.11 (114-345) ng/ml olarak bulundu. Hastalığın aktif olduğu döneme göre remisyon dönemlerinde ferritin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı biçimde düşüktü. SLE'lu hastaların takibinde, yol gösterici, ucuz, kolay ve güvenilir bir test olması dolayısıyla serum ferritin düzeyi ölçümleri rutin olarak yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler


Akut faz reaktanları,Lupus eritematozus, sistemik,Akut faz proteinleri,Ferritin,Tanı teknik ve işlemleri

Tam metin:

PDF

Referanslar


1. Marai I, Levi Y, Shoenfeld Y. Morbidity and mortality in systemic lupus erythematosus. Harefuah 2001;140:1177-80 2. Illei GG, Czirjak L. Novel approaches in the treatment of lupus nephritis. Expert Opin Investig Drugs 2001;10:1117-30 3. Ahmad YA, Bruce IN. Genetic epidemiology: systemic lupus erythematosus. Arthritis Res 2001;3:331-36 4. Patavino T, Brady DM. Natural medicine and nutritional therapy as an alternative treatment in systemic lupus erythematosus. Altern Med Rev 2001;6:460-71 5. Sanchez-Guerrero J, Villegas A, Mendoza-Fuentes A, et al. Disease activity during the premenopausal and postmenopausal periods in women with systemic lupus erythematosus. Am J Med 2001;15::464-68 6. Lim MK, Lee CK, Ju YS, et al. Serum ferritin as a serologic marker of activity in systemic lupus erythematosus. Rheumatol Int 2001;20:89-93 7. Nishiya K, Hashimoto K. Elevation of serum ferritin levels as a marker for active systemic lupus erythematosus. Clin Exp Rheumatol 1997;15:39-44 8. Oksel F. Sistemik lupus eritematoz. In: Gümüşdiş G, Eker D (eds), Klinik Romatoloji. Deniz Matbası, İstanbul, 1999: 287-302 9. Gladman DD, Ibanez D, Urowitz MB. Systemic lupus erythematosus disease activity index 2000. J Rheumatol 2002;29:288-91 10. Doyle HA, Yan J, Liang B, Mamula MJ. Lupus autoantigens: their origins, forms, and presentation. Immunol Res 2001;24:131-47 11. Sari RA, Taysi S, Erdem F, Yilmaz O, et al. Correlation of serum levels of soluble intercellular adhesion molecule-1 with disease activity in systemic lupus erythematosus. Rheumatol Int 2002;21:149-52 12. Carroll M. Innate immunity in the etiopathology of autoimmunity. Nat Immunol 2001;2:1089-90 13. Cabral AR, Segovia AS. Autoantibodies in systemic lupus erythematosus. Current Opinion Rheumatol 1997;9;387-92 14. Liou LB. Serum and in vitro production of IL-1 receptor antagonist correlate with C-reactive protein levels in newly diagnosed, untreated lupus patients. Clin Exp Rheumatol 2001;19:515-23 15. Gordon C, Emery P. Cytokines and the acute phase response in SLE. Lupus 1993;2:345-47 16. Vignes S, Le Moel G, Fautrel B, Wechsler B, Godeau P, Piette JC. Percentage of glycosylated serum ferritin remains low throughout the course of adult onset Still's disease. Ann Rheum Dis 2000;59:347-50 17. Sobieska M, Fassbender K, Aeschlimann A, Bourgeois P, Mackiewicz S, Muller W Still's disease in children and adults: a distinct pattern of acute-phase proteins. Clin Rheumatol 1998;17:258-60