Koroner arter hastalıklarının tanısında dobutamin stres radyonüklid ventrikülografi

Ali ŞAHİN, Erhan VAROĞLU, Azman ATEŞ, Ender ALTAŞ
961 253

Öz


Bu çalışmada dobutamin stres radyonüklid ventrikülo grafinin (RNV) koroner arter hastalıkları (KAH) tanısındaki değeri araştırıldı. Çalışmaya koroner arter hastalığı şüphesi olan toplam 48 hasta dahil edildi. Bu hastaların yapılan anjiografilerinde 26 tanesinde KAH tespit edildi ve bunların 24'ü erkek, 2'si kadın olmak üzere yaş ortalaması 53.5±13.3 idi. Koroner arter hastalığı olmayan 22 hastanın ise 3'ü kadın, 19'u erkek ve yaş ortalaması 44.4±11.0 idi (p

Anahtar kelimeler


Tanısal değer,Radyonüklid ventrikülografi,Koroner arteriyoskleroz,Strok volümü,Dobutamin,Tanısal görüntüleme,Tanı teknikleri, kalp damar,Duyarlılık ve özgüllük,İlaç uygulama yolları

Tam metin:

PDF

Referanslar


1. Karakelleoğlu Ş, Şahin M, Alp N, ve ark. Koroner arter hastalığında egzersiz sonucu gelişen miyokard stuning'i, Türk Kardiyoloji Dem Arş 1994;22:305-311 2. Şahin M, Karakelleoğlu Ş, Alp N. et al. Diagnostic value of dobutamine stress echocardiography in coronary artery disease. Thorac. Cardiovasc. Surgeon 1994: 42:285-289 3. Ebstein SE, Cannon RO, Bonow RO. Exercise testing in patient with microvasculer angina. Circulation 1991; 83 (suppl 111): 73-76 4. Cannon RO, Shenke WH, Quyumi A. et al. Comparison of exercise testing with studies of coronary flow reserve in patients with microvascular angina. Circulation 1999; 83 (suppl III); 77-81 5. Sansoy V, Eren I, Berkyürek A, ve ark. Kadınlarda egzersiz testinin koroner arter hastalığı tanısındaki değeri. Türk Kardioyol Der Arşv 1991; 19: 199-202 6. Kayaalp, SO (ed) Tıbbi Farmakoloji, Feryal Matbacılık San, Ankara 4 baskı. 1988: 1170-1353 7. Leonard. M. Freeman(ed.), Nuclear Medicine Annual. New York: Raues Press 1994: 121-129 8. Jones RH, McEwan P. Newman GE, et al. Accuracy of diagnosis of coronary artery disease by radionuclide measurement of left ventricular function during rest and exercise. Circulation 1981; 64: 486 9. Karliner JS. Williams D, Gorwit J, et ai. Left ventricular performance in patients with left ventricular hypertrophy caused by systemic hypertension,Br. Heart. J.1976; 39:1239 10. Savage DD, Drayer JIM, Henry WL. et ai. Echocardiogiapnic assessment of cardiac anatomy and function in hypertensive subjects. 1979, Circulation 59:623 11. Miller DD, Ruddy TD, Zussman RM, et al: Left ventricular ejection fraction response during exercise in asymptomatic systemic hypertension. Am J Cardiol, 1987.; 59:404 12. Bahl VK, Vasan RS, Malhotra A. Wasir HS. A comparison of dobutamine infusion and exercise during radonuchde ventriculography in the evaluation of coronary arterial disease. Int. J Cardiol, 1992:35-49 13. Steven, D. Herman, MD, Keneth A, et al. Comparison of dobutamin and exercise using technetium-99m sestamibi imaging for the evaluation of coronary artery disease. Am J Cardiol. 1994:73: 164-169 14. Günalp, B. Uyan, C, Dokumacı, B, et al. Dobutamine stress radionuclide ventriculography for the detection of coronary artery disease. Nuclear Medicine Communications 1993: 14:471 -478