Fulminan seyir gösteren bir Poliarteritis nodasa vakası

Ali Rıza ODABAŞ, Ramazan ÇETİNKAYA, Akın LEVENT, Yılmaz SELÇUK
900 267

Öz


Poliarteritis nodosa (PAN), orta çaplı arterlerin inflamasyonu ve anevrizma oluşumu ile karekterize sistemik bir hastalıktır. Hastalıkta bir çok organ tutulabilmektedir. Renal tutulum sık olmakla birlikte vakaların ancak % 15-20 kadarında renal fonksiyon bozukluğu görülebilmektedir. Gastrointestinal tutuluma % 40 kadar hastada rastlanılmaktadır. Önemli bir morbidite ve mortalite sebebidir. PAN'nın seyrinde nadiren yaşamı tehdit eden fulminan bir tablo ile karşılaşılabilir. Fulminan bir seyir gösteren ve yoğun tedaviye rağmen kaybedilen bir hastayı nadir rastlanması sebebiyle sunmayı uygun bulduk.

Anahtar kelimeler


Böbrek tutulumu,Olgu sunumu,Poliarteritis nodosa,Böbrek,Gastrointestinal sistem,Arterler,Böbrek yetmezliği

Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar 1. Frohnert P, Sheps S, Long-term follow-up study ol polyarteritıs nodosa Am JMed 1967;48:8-14 2. Guillevin L, Lhote F, Gayraud M, et al. Prognostic factors in polyarterıtıs nodosa and Churg-Strauss syndrome. A prospecfıve study in 342 patients. Medicine 1996;75:17-28 3. Gur H, Tchakmak|ian L, Eherenfeld M, Sıdı Y, Polyarteritıs nodosa d report from Israel. Am J Med Sci 1999:317:238-42 4. Inoue M, Akıkusa B, Masuda Y, Kondo Y. Demonstration of micToaneurysms at the interlobular arteries of the kidneys in microscopic polyangiıtıs: a three-dimensional study. Hum Pathol 1998; 29:223-7 5. Guillevin L. Treatment of classic polyarteritis nodosa in 1999. Nephrol Dial Transplant 1999;14:2077-79 6. Harada M, Yoshida H, Ikeda H, et a). Polyarteritis nodosa with mesenteric aneurysms demonstrated by angiography. report of a case and successful treatment ol the patient with prednisolone and cyclophosphamide. Gastroenterol 1999;34:702-5