Deneysel serebral iskemi'de Lidokain'in etkileri

Erhan TAKÇI, Hakan Hadi KADIOĞLU, İbrahim TAHMAZOĞLU, İsmail Hakkı AYDIN
1.114 192

Öz


Bu çalışmada tek taraflı karotid arter ligasyonu ile oluşturulan deneysel hemisferal iskemi üzerine Lidokain'in etkisi araştırıldı, Halotan inhalasyonu ile anestetize edilen 20 farede sağ a. Carotis communis (ACCo) bağlandı. ACCo'nun ligasyonundan 30 dakika önce çalışma grubundaki 10 fareye 5 mg/kg'dan intravenöz olarak Lidokain, kontrol grubundaki 10 fareye aynı hacimde % 0,2 NaCI verildi. Ligasyondan 6 saat sonra her iki gruptaki denekler sakrifiye edilerek beyinleri çıkarıldı. Bu süre içerisinde deneklerdeki nörolojik değişiklikler araştırıldı, belirlenenler kaydedildi. Çıkarılan beyin örnekleri % 10'luk formaldehit içerisinde tesbit edildikten sonra, kesitler alınarak histolojik olarak değerlendirildi. Bu çalışmanın sonunda, istatistiksel olarak Lidokain ile tedavi edilen grupta meydana gelen iskemik nöronal değişikliklerin kontrol grubundan daha hafif olduğu görüldü. Buna dayanılarak Lidokain'in iskemide koruyucu etkisinin olduğu kanısına varıldı.

Anahtar kelimeler


Nöroproteksiyon,Koruyucu etki,Beyin iskemisi,Lidokain,Fare,Hastalık modelleri, hayvan,Karotis arterleri

Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar 1. Osterholm JL, Frazer GO. Pathophysiologic consequences of brain ischemia. In Wilkins RH, Rengachary SS (eds). Neurosurgery, 2th ed., New York: McGraw-Hill, 1996:2033-2037 2. Selman WR, Lust WD, Ratcheson RA. Cerebral blood flow. In Wilkins RH, Rengachary SS (eds). Neurosurgery, 2th ed., New York: McGraw-Hill, 19961997-2006 3. Shokunbi MT, Gelb AW, Peerless SJ, Mervart M, Floyd P. An evaluation of the effects of Lidocaine in experimental focal cerebral ischemia. Stroke 1986; 17:962-966 4. Little JR, Sundt TM. Frederick WL. Neuronal alterations in developing cortical infarction, an experimental study in monkeys. J Neurosurg 1984; 39:186-198 5. Astrup J. Energy-requiring celt functions in the ischemic brain. J Neurosurg 1982; 56:482-497 6. Astrup J, Skousted P, Gjerris et al. Increase in extracellular potassium in the branin during circulatory arrest, effect of hypothermi, lidocaine and thiopenthal. Anesthesiology 1981; 55:256-262 7. Astrup J, Sorensen HR. Inhibition of cerebral metabolism by lidocaine. Eur Neurol 1981; 20:221-224 8. Astrup J, Sorensen PM, Sorensen HR. Inhibition of cerebral oxygen glucose consumption in the dog by hypothermia, pentobarbital and lidocaine. Anesthesiology 55:263-268, 1981

9. Evans DE, Caron PW, McDermott JJ, Thomas LP, Cobrine AL, Flynn ET Effect of Lidocaine after experimental cerebral ischemia induced by air embolism. J Neurosurg 1989; 70:97-102

10. Acheson F, Bull AB, Glees P. Electroencephalogram of the cat after intravenous injection of lidocain and succinylcholine. Anesthesiology 1966; 17:802-808 11. Liu K, Adachi N, Yanase H, Kataoka K, Arai T. Lidocaine supresses the anoxic depolarization and reduces the increase in the intracellular Ca2+ concentration in gerbil hippocampal neurons. Anesthesiology 1997:87:1470-1478 12. Sakabe T, Maekawe T, Ishikawa T, Takeshıta H. The effects of Lidocaine on canine cerebral metabolism and circulation related to the electroencephalogram. Anesthesiology 1975; 42: 737-740 13. Lantos J, Sarosi I, Temes G, Torok BJr. Influence of protective drugs on the EEG during short-term transient ischaemia. Acta Physiol Hung 1990; 75: 217-227 14. Nishikawa Y, Takahashi T, Shimoda A. Morphlogical studies or cerebral cortical lesions induced by transient ischemia in mongolian gerbils-diffuse and peripheral pallor of the neuronal perikarya. Acta Neuropathol 1989; 78:1-8 15. Yamauchi Y, Kotani J, Ueda Y. The effects of exogenous epinephrine on a convulsive dose of lidocaine. J Neurosurg Anesthesiol 1998; 10: 178-187 16. Brierley J8, Meldrum BS, Brown AW.The threshold and neuropathlogy of cerebral anoxic-ischemic cell change. Arch Neuiol 1973; 29:367 17. Evans DE, Kobrine AC. Reduction of experimental intracramal hypertension by Lidocaine. Neurosurgery 1987; 20:542-547 18. Eklöf B, Siesjö BK. Cerebral blood flow in ischemia caused by carotid artery ligation in the rat. Acta Physiol Scand 1973; 87:69-77 19. Molinan GF, Laurent JP. A Classification of experimental models of brain ischemia. Stroke 1970; 7:14-17 20. Tyson GW, Taesdale GM, Graham 01. Focal cerebrat ischemia in the rat: topography of hemodynamic and hıstolopathologıcai changes Ann Neurol 1984; 15:559-567 21. Evans DE. Kobrine AC, Braedley ME. Protective effect ol Lidocaine against the decrement in neurological function caused by cerebral air embolism. J Neurosurg 1981; 70:324 22. Gelb AW, Steinberg GK, Lam AM, Manninen PH, Peerless SJ, Neto AR. Lidocaine transiently protects in focal cerebral ischemia. Stroke 1987; 18:278 23. Hascke RH, Fink BR. Lidocaine effects on brain mıtochondrıal metabolism in vitro. Anesthesiology 1975; 42:737-740 24. Lawrence FM. Editorial leter. Neurosurg 1987; 4:547 25. Cooper HK, Zalewska T, Kawakemi S, et al. The effect ot ischemia and recırculatıon on protein synthesis in the rat brain. J Neurocnerr: 1977; 28:929