Erkek aktif Behçet hastalarında serum seks hormon düzeyleri

Ali Rıza ODABAŞ, Ramazan ÇETİNKAYA, Ali KARAKUZU, Yılmaz SELÇUK, İlyas ÇAPOĞLU
874 207

Öz


Behçet hastalığı, mukozalar ve deri tutulumu başta olmak üzere, oral aft, genital ülserasyonlar, eklem tutulumu ve nörolojik tutulumun görüldüğü etiopatogenezi tam olarak bilinmeyen, kronik bir hastalıktır. Erkek hastalarda daha ağır seyretmesi, hastalığın bulgularından biri olan akneiform lezyonların görülmesi bu hastalığın patogenezinde seks hormonlarının rolünün olabileceğini akla getirmektedir. Biz seks hormonlarının hastalık patogenezindeki etkisini incelemeyi amaçladık, Bunun için 16 aktif erkek Behçet hastasında ve 20 sağlıklı kişide androjenik etkili serum seks hormon düzeylerini ölçerek iki grubu karşılaştırdık. Her iki grupta, dehidroepiandrosteron sülfat (DHEAS), total testesteron ve androstenedion düzeyleri arasında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı.

Anahtar kelimeler


Behçet sendromu,Seks hormonları,Cinsiyet faktörleri,Erkek,Dehidroepiandrosteron sülfat,Testosteron,Androstenedion

Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar 1. Apaydin KC, Duranoglu Y, Ozgurel Y, Saka O. Serum prolactin levels in Behçet's disease. Jpn J Ophthalmol 2000;44:442-445 2. Eglin 'RP, Lehner T, Subak-Sharpe JH. Detection of RNA complementary to herpes-simplex virus in mononuclear cells from patients with Behçet's syndrome and recurrent oral ulcers. Lancet 1982;2:1356-1361 3. Yazici H, Fresko I, Hamuryudan V, Mat C, Melikoglu M, Ozyazgan Y, Tuzun Y, Yurdakul S. Behçet's syndrome. The Cerrahpaşa experience. Members of the Behçet's Syndrome Research Centre. Adv Exp Med Biol 1999;455:135-140 4. Suzuki N, Sakane T, Ueda Y, Tsunematsu T. abnormal B eel function in patients with Behçet's disease. Arthritis Rheum 1986; 29:212-219 5. Gül Ü, Bayram F, Küçükterzi V, Gürsoy G, ikinci G. Behçet hastalığında endokrin fonksiyonlar. T Klin Dermatoloji 1996; 6: 62-68 6. Yazici H, Mat C, Deniz S, Iscimen A, Yurdakul S, Tuzun Y, Hekim N,Yazici Y. Sebum production is increased in Behçet's syndrome and even more so in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol1987;5:371-374 7. Gül N, Gül A, Alagöl F, inanç M, Öcal L, Aral O, Konice M. Behçet hastalığı patogenezinde 21-hidroksilaz gen mutasyonlarının rolü Ulusal Romatoloji Kongresi Özet Kitapçığı; Ekim1998:s160, Antalya