Trombotik trombositopenik purpura

Ali Rıza ODABAŞ, Ramazan ÇETİNKAYA, Yılmaz SELÇUK
1.039 269

Öz


Trombotik trombositopenik purpura (TTP); mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni, değişken derecede nörolojik bozukluklar, ateş ve böbrek yetmezliği ile seyreden bir hastalıktır, Hastalıkta tipik patolojik lezyonlar küçük arteriollerde gelişen hyalin oklüzyonlardır. Hastalığın erken tanınması ve tedaviye başlanması yüksek mortalitesi olan bu hastalık için önemlidir. Bu makalede iki vaka nedeniyle TTP; klinik ve laboratuvar özellikleri, tanısı ve tedavisi bakımından literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler


Olgu sunumu,Purpura, trombotik trombositopenik,Tanı,Tedavi sonucu

Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar 1. Kennedy SS, Zacharski LR, Beck JR. Thrombotic thrombocytopenic purpura: analysis of 48 unseteeted cases. Semin Thromb Hemost 1980:6:341-349 2. Feldman JD, Mardinsy MR, Unanue ER, Cutting H. The vascular pathology of thrombotic thrombocytopenic purpura. An imimmohistochemical and ultrastructural study. Lab Invest 1966,15:927-946 3. Neame PB. Immunologic and other factors tn thrombotıc thrombocytopenic purpura (TTP). Semin Thromb Hemost 1980,6:416-429 4. Eknoyan G, Riggs SA. Renal involvement in patients with thrombotıc thrombocytopenic purpura. Am j Nephrol 1986;6:117-131 5. George JN. How I treat patients with thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome. Blood 2OO0;96:1223-1229 6. George JN, Gilcher RO, Smith JW, Chandler L, Duval! D. Thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome: diagnosis and management. J Ciin Apheresis 1998; 13:120-125 7. Brubaker CK, Chandler L, Smith J, Gilcher RO. in vitro bleeding time test can diagnose thrombotic thrombocytopenia purpura and can possibly monitor therapeutic plasma apheresis.J Clın Apheıesıs 2000; 15:161-168 8. Netld GH. Hemolytic uremic syndrome/thrombotic thrombocytopenic purpura: pathophysiology and treatment. Kidney Int Suppl 1998;64:45-49 9. Lara PN, Cos TL, Zhou H, Fernando L, Holland PV. improved survival with plasma exchange in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome. Am J Med 1999; 107:573-679 10. Rock G, Porta C, Bobbio-Pailavicini E, Thrombotic thrombocytopenic purpura treatment in year 2000. Haematologica2000;85:4lo-419 11. Hayward CP, Suttan DM, Carter WH, Campbell ED, Scott JG, et al. Treatment outcomes in patients with adult thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome. Arch Intern Med 1994; 154:982-987 12. Carmichae DS, Medley DRK. Hepann in thrombotic microangiopathy. Lancet 1966; 1: 1421-1424 13. Kutell MA, Alfrey CP, Hettig RA. TTP treatment. N Engl J Med 1971 ;285:971-972